Wydatki świąteczne 2009

08-12-2009

Na prezenty gwiazdkowe Polacy chcą w tym roku przeznaczyć średnio 249 złotych. Ponad połowa Polaków planuje pokrycie świątecznych wydatków z bieżących dochodów, 14 proc. z oszczędności, zaś 16 proc. nie planuje specjalnych wydatków (badanie było realizowane w listopadzie). 4 proc. osób myśli o wzięciu na ten cel kredytu bądź pożyczeniu.

Z czego pokryjemy świąteczne wydatki?

Pokrycie świątecznych wydatków z bieżących dochodów częściej planują osoby w wieku od 25 do 39 lat oraz osoby z wyższym wykształceniem (70 proc.) Wśród osób nieplanujących specjalnych wydatków więcej jest osób z wykształceniem podstawowym oraz osób bardzo młodych - w wieku od 15 do 19 lat. Jednocześnie osoby z tej grupy wiekowej zdecydowanie najczęściej nie potrafią określić, z jakiego źródła pokryją bożonarodzeniowe wydatki (25 proc.)

Czy wydatki związane ze świętami Bożego Narodzenia pokryje Pan(i):

Ile wydamy na prezenty gwiazdkowe?

Na same prezenty gwiazdkowe chcemy w tym roku przeznaczyć średnio 249 złotych, blisko 40 proc. planuje wydać na ten cel więcej niż 200 złotych. 15 proc. Polaków zamierza przeznaczyć na prezenty ponad 400 złotych.

Więcej pieniędzy chcą wydać mężczyźni niż kobiety, osoby w wieku od 25 do 39 lat oraz wyraźnie więcej (ok. 400 złotych) planują średnio wydać osoby z wyższym wykształceniem.

Jaką kwotę zamierza Pan(i) przeznaczyć w tym roku na prezenty gwiazdkowe?


Badanie przeprowadzono między 5 a 12 listopada 2009 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej 
próbie 1009 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Statystyczny błąd oszacowań dla tej liczebności
pozostaje nie większy niż (+/-) 3,2% na poziomie ufności 0,95.