Wydatki świąteczne 2006

06-12-2006

Ponad połowa Polaków planuje pokrycie świątecznych wydatków z bieżących dochodów, 8 proc. z oszczędności, zaś 19 proc. nie planuje specjalnych wydatków (badanie było realizowane w listopadzie). Tylko 2 proc. osób myśli o wzięciu na ten cel pożyczki bądź kredytu.

Z czego pokryjemy świąteczne wydatki?

Pokrycie świątecznych wydatków z bieżących dochodów częściej planują osoby w wieku od 30 do 49 lat. Wśród osób, które twierdzą, że nie planują większych wydatków wyraźnie więcej jest mężczyzn niż kobiet, bieżące zakupy są bowiem w Polsce raczej domeną kobiet. Wśród osób nieplanujących specjalnych wydatków więcej jest osób bardzo młodych - w wieku od 15 do 19 lat. Jednocześnie osoby z tej grupy wiekowej częściej niż w starszych grupach wiekowych chcą pokryć bożonarodzeniowe wydatki z oszczędności.

Czy wydatki związane ze świętami Bożego Narodzenia pokryje Pan(i):

Ile wydamy na prezenty gwiazdkowe?
Na same prezenty gwiazdkowe chcemy w tym roku przeznaczyć średnio 240 złote, zaś jedna czwarta planuje wydać na ten cel więcej niż 250 złotych. 10 proc. Polaków zamierza przeznaczyć na prezenty ponad 500 złotych.
Więcej pieniędzy chcą wydać osoby w wieku od 30 do 49 lat, czyli te, które znajdują się u szczytu aktywności zawodowej, ok. 300 złotych planują średnio wydać osoby z wyższym wykształceniem.

Jaką kwotę zamierza Pan(i) przeznaczyć w tym roku na prezenty gwiazdkowe?

Badanie przeprowadzono między 10 a 16 listopada 2006 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1018 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Statystyczny błąd oszacowań dla tej liczebności pozostaje nie większy niż (+/-) 3,2% na poziomie ufności 0,95.