WK Index - Barometr Koniunktury Prawniczej: Ostrożna poprawa nastrojów

29-07-2010

74 proc. partnerów w największych kancelariach prawnych uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku. To prawie jedna czwarta mniej niż jeszcze sześć miesięcy temu.

Równolegle 47 proc. badanych ostrożnie spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw poprawią się, chociaż dzisiaj wyraźnie widać, że są one lepsze niż przed rokiem – mówi o tym 41 proc. ankietowanych w porównaniu do 4 proc. w grudniu 2009 roku. Po dużym spadku zaufania w siłę gospodarki w latach 2008-2009, obecnie partnerzy odzyskują optymizm - wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczą IPSOS wśród partnerów kancelarii, na zlecenie Wolters Kluwer Polska - wydawcy systemu informacji prawnej LEX.

Celem realizowanego już po raz dziewiąty badania WK Index, jest ocena klimatu gospodarczego oraz sytuacji w branży usług prawniczych. O opinie pytani są prawnicy – partnerzy w największych kancelariach w Warszawie oraz w firmach regionalnych, obsługujących przede wszystkim obrót gospodarczy. Formułowane z tej perspektywy oceny mogą być same w sobie ciekawym materiałem do różnorodnych analiz, interesujące może być także ich porównanie z wynikami innych badań koniunktury gospodarczej w Polsce.

Przewaga optymistów

Syntetyczny wskaźnik WK Index, który opisuje ogólną sytuację klientów firm prawniczych oraz sytuację na rynku usług prawniczych, wzrósł o 9 punktów w ciągu ostatnich 6 miesięcy i wynosi 121 punktów w skali od 0 do 200. Obecny wzrost jest wyraźnym odbiciem po spadkach wskaźnika obserwowanych od dwóch lat.  Odnotowujemy dwudziesto- punktową przewagę prawników optymistycznie oceniających i spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej oraz sytuacji w branży usług prawniczych, nad partnerami oceniającymi sytuację pesymistycznie. Nadal jednak wskaźnik nie odzyskał jeszcze poziomu z lat 2006-2007. Największa poprawa sytuacji od grudnia 2009 roku obejmuje wg prawników, ich klientów oraz otoczenie gospodarcze. To przełamanie niekorzystnego trendu spadkowego, który trwał od drugiej połowy 2008 roku.

38 proc. ankietowanych prawników spodziewa się, że firmy będą zwiększały inwestycje w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, a 98 proc. respondentów uważa, że przedsiębiorcy będą zatrudniać lub pozostawią zatrudnienie na takim samym poziomie. Nikt nie spodziewa się zwolnień w biznesie. Wyraźnie osłabiły się ogólne oczekiwania wzrostu bezrobocia w ciągu najbliższych 12 miesięcy – spadek z 46 proc do 15 proc. Obecnie partnerzy w największych kancelariach najczęściej spodziewają się stabilizacji bezrobocia (65 proc.) Ponadto największe kancelarie planują zatrudniać nowe osoby (79 proc.) i bardzo rzadko przewidują zwolnienia w swoich firmach.

Trwała zmiana trendu

Wyniki najnowszych badań WK Index wyraźnie pokazują jednak, że nastąpił trwały odwrót od najbardziej dochodowych i najbardziej popularnych specjalizacji na rynku usług prawniczych w przeszłości, czyli fuzji i przejęć oraz IPO. Nadal zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że realizuje takich spraw dużo mniej niż rok i dwa lata wcześniej. Stabilizuje się sytuacja na rynku nieruchomości, gdzie 29 proc. respondentów odpowiedziało, że realizuje więcej takich transakcji. Poprawia się również sytuacja na rynku zamówień publicznych. Jeszcze w grudniu 2009 roku ponad 68 proc. prawników mówiło, że pracuje mniej przy kontraktach publicznych, teraz tylko 8 proc. Nadal królują spory gospodarcze. Aż 69 proc. ankietowanych deklaruje, że prowadzi więcej takich spraw. Dużo pracy mają prawnicy specjalizujący się w windykacji i restrukturyzacji trudnych należności (47 proc. wskazań), ale trzeba zwrócić uwagę, że udział tej specjalizacji przestał dynamicznie rosnąć i stabilizuje się. Rośnie popyt na usług podatkowe i celne – 26 proc. respondentów mówi, że realizuje takich spraw więcej niż przed rokiem.

Wartością dodaną dla prawników są analizy trendów na rynku usług, które prowadzimy równolegle do badania koniunktury, zadając prawnikom pytania dodatkowe. Obserwując coraz większy udział sporów gospodarczych w pracy prawników, zapytaliśmy respondentów o stosunek do rozwiązywania sporów na drodze arbitrażu w porównaniu do tradycyjnego postępowania sądowego. 68 proc. ankietowanych uważa, że postępowanie arbitrażowe jest szybsze, a 50 proc. jest zdania, że bardziej skuteczne niż tradycyjny proces. 35 proc. prawników jest przeciwnego zdania.

Ankieterzy zadali również prawnikom pytanie, jakie sprawy najczęściej przedsiębiorcy zlecają zewnętrznym kancelariom. 91 proc. respondentów uważa, że są to kompleksowe audyty prawne, 85 proc., że transakcje fuzji i przejęć, 76 proc. wskazuje na IPO, a 68 proc. na prawo własności intelektualnej, czyli na sprawy, których jest na rynku coraz mniej. Niewiele ponad połowa deklaruje, że do kancelarii zewnętrznych najczęściej trafią procesy windykacyjne, a 24 proc., że sprawy dotyczące prawa pracy.  A czym przedsiębiorcy kierują się wybierając prawników? Według samych prawników, najmniej istotnymi elementami są: dostępność doradcy ( 3 proc.), terminowość (6 proc.) i cena usługi (9 proc.), a najważniejszym wyróżnikiem jest doświadczenie i jakość usług (82 proc.).


WK Index

  • WK Index: Barometr koniunktury prawniczej

Badanie WK Index to barometr koniunktury prawniczej przeprowadzane dwa razy do roku wśród partnerów kancelarii prawnych na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Projekt realizowany jest od wiosny 2006 roku.  Głównym celem badania jest ocena klimatu gospodarczego oraz sytuacji w branży wśród przedstawicieli środowisk prawniczych w Polsce.

Strona projektu: http://www.wkindex.wolterskluwer.pl/11edycja.html