WK Index - Barometr Koniunktury Prawniczej: Wyraźna poprawa nastrojów

22-12-2009

Niemal wszyscy prawnicy z największych kancelarii (96 proc.) uważają, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku. 59 proc. badanych ostrożnie spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw będą lepsze, chociaż dzisiaj wyraźnie widać, że są one gorsze niż przed rokiem.

Nikt nie oczekuje powrotu kryzysu, ale wyraźnie widać, że nastąpił trwały odwrót od najbardziej popularnych specjalizacji na rynku usług prawniczych w przeszłości, w kierunku: sporów sądowych, mediacji, windykacji i restrukturyzacji trudnych należności- wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczą Ipsos wśród partnerów kancelarii, na zlecenie Wolters Kluwer Polska - wydawcy systemu informacji prawnej LEX.

Celem realizowanego już po raz ósmy badania WK Index, finansowanego przez Wolters Kluwer Polska, jest ocena klimatu gospodarczego oraz sytuacji w branży usług prawniczych. O opinie pytani są prawnicy – partnerzy w największych kancelariach w Warszawie oraz w firmach regionalnych, obsługujących przede wszystkim obrót gospodarczy. Formułowane z tej perspektywy oceny mogą być same w sobie ciekawym materiałem do różnorodnych analiz, interesujące może być także ich porównanie z wynikami innych badań koniunktury gospodarczej w Polsce.

Przewaga optymistów

Syntetyczny wskaźnik WK Index, który opisuje ogólną sytuację klientów firm prawniczych oraz sytuację na rynku usług prawniczych, znacznie wzrósł (o 20 pkt.) w ciągu ostatnich 6 miesięcy i wynosi 112 pkt. w skali od 0 do 200 punktów. Obecny wzrost jest wyraźnym odbiciem po spadkach wskaźnika obserwowanych od dwóch lat. Odnotowujemy wyraźną przewagę partnerów optymistycznie oceniających i spodziewających się łącznie poprawy sytuacji gospodarczej oraz sytuacji w branży usług prawniczych. 19 proc. respondentów w największych kancelariach wskazuje, że popyt na usługi prawnicze, w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie rósł szybciej niż do tej pory, 75 proc. oczekuje stabilizacji, a tylko 4 proc. badanych spodziewa się pogorszenia koniunktury.

Zmiana trendów

- Wyniki najnowszych badań WK Index wyraźnie pokazują jednak, że nastąpił trwały odwrót od najbardziej dochodowych i najbardziej popularnych specjalizacji na rynku usług prawniczych w przeszłości, czyli fuzji i przejęć, IPO oraz nieruchomości – powiedziała Alicja Pollesch, dyrektor strategiczny Wolters Kluwer Polska. 79 proc. ankietowanych wspólników deklaruje, że realizuje mniej transakcji na rynku nieruchomości. Tylko 13 proc. ankietowanych powiedziało, że realizuje więcej takich spraw niż przed rokiem. Warto przy tym zwrócić uwagę, że podczas czerwcowej edycji badania nikt nie zdecydował się powiedzieć, że realizuje więcej transakcji związanych z nieruchomościami. Widać, więc, że na rynku coś drgnęło.
58 proc. ankietowanych wskazuje, że praktycznie nie wprowadza spółek na giełdę i nie świadczy doradztwa w tym zakresie. To o 5 proc. mniej pesymistów niż przed rokiem, ale nadal zbyt mało, żeby odwrócić niekorzystny trend. W konsekwencji nadal spada również ruch w biznesie pozyskiwania kapitału (58 proc. ankietowanych odpowiedziało, że realizuje mniej takich transakcji, poprawa nastrojów o 1 proc.). Wyraźnie spadła również liczba przeprowadzanych audytów prawnych oraz fuzji i przejęć.

Tak jak podczas czerwcowej edycji badania królują spory gospodarcze. Aż 79 proc. ankietowanych deklaruje, że prowadzi więcej takich spraw. Niespodziewanie 4 proc. badanych powiedziało, że prowadzi takich spraw mniej niż przed rokiem. Widać, że klienci stopniowo zwracają się w kierunku mediacji. Aż 33 proc. prawników uważa, że prowadzi więcej procesów mediacyjnych niż przed rokiem.  Dużo więcej pracy mają prawnicy specjalizujący się w windykacji i restrukturyzacji trudnych należności (79 proc. wskazań), a także specjaliści od prawa pracy (42 proc.) i zamówień publicznych, gdzie liczba ankietowanych, u których zaobserwowano ruch w tej specjalizacji wzrosła do 46 proc. z zaledwie 19 proc. wskazań w czerwcu 2009 r.

Wyśrubowane oczekiwania

Po raz pierwszy w czteroletniej historii badań koniunktury na rynku usług prawniczych, prawnicy lepiej oceniają ogólną sytuację gospodarczą kraju niż sytuację ekonomiczną klientów największych kancelarii. Zaobserwowaliśmy wprost euforyczny wzrost optymizmu dotyczący ocen sytuacji gospodarczej w kraju: Economy Index wzrósł z 49 pkt do 103  pkt., czyli aż o 54 pkt. Niemal wszyscy prawnicy z największych kancelarii (96 proc.) uważają, że generalnie sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku. Prawnicy z kancelarii lokalnych nie podzielają tego optymizmu – tylko 58 proc. jest zadania, że zmierzają w dobrym kierunku. Jednocześnie aż 63 proc. ankietowanych uważa, że wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, klientów kancelarii, pogorszyły się, a 59 proc. badanych ostrożnie spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw będą lepsze.

Powoli poprawiają się oczekiwania związane z bezrobociem w kraju. Partnerzy z największych kancelarii wprawdzie nadal często przewidują wzrost bezrobocia (46 proc.), to jednak 17 proc. spodziewa się jego spadku w najbliższych 12 miesiącach (dla porównania przed 6 miesiącami odsetek ten wynosił 11 proc.). Ponadto obecnie 75 proc. największych kancelarii planuje zatrudnić nowe osoby (przed 6 miesiącami było to jedynie 56 proc.), oraz 48 proc. kancelarii lokalnych planuje zatrudnienie nowych osób (poprzednio 31 proc.). Natomiast obie grupy prawników są przekonane, że ich klienci zakończyli już zwolnienia swoich pracowników.


WK Index

  • WK Index: Barometr koniunktury prawniczej

Badanie WK Index to barometr koniunktury prawniczej przeprowadzane dwa razy do roku wśród partnerów kancelarii prawnych na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Projekt realizowany jest od wiosny 2006 roku.  Głównym celem badania jest ocena klimatu gospodarczego oraz sytuacji w branży wśród przedstawicieli środowisk prawniczych w Polsce.

Strona projektu: http://www.wkindex.wolterskluwer.pl/11edycja.html