Wakacje nie dla wszystkich

05-06-2014

Większość z nas nie planuje wyjazdu wypoczynkowego w tym roku. – tak wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos(1).

Wyjazd wypoczynkowy w tym roku planuje mniej, niż co trzeci Polak – 31%. Wyraźnie częściej z możliwości wypoczynku zamierzają skorzystać osoby poniżej 40 roku życia (43%), a także rodziny z jednym lub dwojgiem dzieci. Posiadanie większej liczby dzieci wiąże się już z rzadszym planowaniem wyjazdów wypoczynkowych, co wynikać może z ograniczeń finansowych. Na rolę tego czynnika wskazuje fakt, że przy dochodach na osobę w rodzinie poniżej średniej tylko co szósty badany miał plany wypoczynkowe, natomiast w przypadku osób o dochodach ponadprzeciętnych deklarowane wyjazdy były trzykrotnie częstsze (46%), ale wciąż jednak pozostawały udziałem mniejszości.

Brak wystarczających środków na wyjazd wypoczynkowy, jako ograniczenie dotykające większość Polaków potwierdzają także dane Eurostatu(2). Wynika z nich, że aż 62% Polaków nie może sobie pozwolić na wakacyjne podróże, rozumiane jako wyjazd poza miejsce zamieszkania na chociażby tydzień.

Jeśli już decydujemy się na wypoczynek, to przynajmniej na wyjazd 5-dniowy – takie plany w badaniu Ipsos deklarowało 79% spośród planujących wyjazd. Wyjazdy krótsze, ale z noclegiem, wskazuje 19%. Dla niewielkiej grupy badanych, liczącej 4%; wyjazd wypoczynkowy ma wymiar zgoła symboliczny, bo jedno-dniowy. Tak krótkie wyjazdy, skądinąd powszechne, rzadko są traktowane jako wypoczynkowe i stanowią namiastkę wakacji przede wszystkim dla osób o najniższych dochodach – komentuje autor badania,
Krzysztof Chmielewski z Ipsos Loyalty.

Niezmiennie głównym sezonem wypoczynkowym pozostaje lato – wtedy właśnie zamierza wyjechać 79% planujących wyjazd. Wyraźniej mniej, bo 16%, wybiera wypoczynek wiosną. Zwolenników wyjazdów o tej porze roku jest szczególnie dużo wśród osób powyżej 60 roku życia, a także wśród osób o najniższych dochodach. Pozostałe pory roku - zima i jesień; cieszą się wyraźnie mniejszym zainteresowaniem - odpowiednio u 6 i 7% wypoczywających. Jeśli już wypoczynek jesienią, to raczej nie w polskim klimacie – wśród planujących wyjazd o tej porze roku wyraźnie dominowały wyjazdy zagraniczne.

Wypoczynek za granicą staje się poważną alternatywą dla wakacji w Polsce. Na wyjazd z kraju decyduje się 29% turystów, przy czym odsetek ten wśród osób o najwyższych dochodach (powyżej 150% średniego dochodu w rodzinie) wyraźnie przekracza połowę – 55%. Turystyka wyjazdowa z Polski przewyższa już swoją popularnością wyjazdy do dwóch najbardziej uznanych wypoczynkowo województw – pomorskiego i zachodniopomorskiego, gdzie planuje spędzić wakacje 24% turystów (odpowiednio 11 i 13%). Drugą grupę celów wyjazdowych w Polsce stanowią miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim (5%), małopolskim i dolnośląskim (po 4% wskazań).Widać też wyraźny potencjał dla wyjazdów typu last minute - w lutym tego roku, gdy realizowane było badanie, dosyć liczną grupę stanowili ci, którzy nie podjęli jeszcze decyzji dokąd pojadą – 29%.

-----------------------------------------------------------------------------

1. Badanie zostało przeprowadzone między 29.01-6.02 2014 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat. Wywiady osobiste realizowane były techniką CAPI. Więcej:  krzysztof.chmielewski@ipsos.com, 22 448 77 00, 502 437 133

2.  Eurostat/GUS. Europejskie Badanie Warunków Życia. 2012