Rzadziej jemy poza domem

29-09-2011

Jak pokazuje najnowsza edycja raportu Ipsos „Trendy w zwyczajach żywieniowych Polaków” w ciągu ostatniego roku zmniejszyła się liczba osób jedzących czasem posiłki poza domem. W porównaniu do roku 2010 zmalał także odsetek osób kupujących kanapki i sałatki w miejscu pracy.

Według ostatniego  raportu Ipsos „Trendy w zwyczajach żywieniowych Polaków” 69 proc. Polaków spożywa przynajmniej od czasu do czasu posiłki poza domem. Jeśli żywimy się poza domem, to zazwyczaj u rodziny lub znajomych (94% osób deklarujących jedzenie poza domem), odwiedzamy pizzerie (81% proc. osób jedzących poza domem), fast foody (74%), budki z zapiekankami (73%) czy popularne „kebaby” (73%). Na końcu wymieniane są bary sushi, z oferty których zdarza się korzystać co czwartej osobie spożywającej posiłki poza domem.

Jeśli porównamy wyniki tegorocznego badania do tego przeprowadzonego w r. 2010 widać, że w ciągu ostatniego roku zmniejszył się odsetek Polaków spożywających od czasu do czasu posiłki poza domem (z 75% w 2010 roku do 69% w 2011 roku) – przede wszystkim zmniejszyła się liczba osób deklarująca odwiedzanie restauracji.
W porównaniu z rokiem 2010 obniżeniu uległa także średnia wartość wydatków ponoszonych na żywienie się poza domem – w 2010 roku  osoby stołujące się poza domem wydawały średnio 87 zł na miesiąc, podczas gdy w roku bieżącym kwota ta wynosi 81 zł.

Wykres 1. Jak często, jedząc poza domem,  je Pan/i w następujących miejscach?  Jak często jada Pan/i posiłki poza domem, niezależnie, czy jest to na mieście, czy w miejscu pracy, szkole? Porównanie wyników  z roku 2010 i 2011, dane w %, N=825.

Zamawianie gotowych posiłków

Polacy generalnie nie mają nawyku zamawiania gotowych posiłków (np. pizza, chińszczyzna) do domu. Połowa z nas nigdy nie zamawia takiego posiłku, a 25% deklaruje, że zamawia gotowe posiłki rzadziej niż raz w miesiącu. Co dwudziesta osoba korzysta regularnie (raz w tygodniu) z jedzenia „na wynos” spożywanego w domu.

Wykres 2. Jak  często zamawia Pan/i gotowe posiłki do domu (typu pizza czy chińszczyzna)? Dane w %. Porównanie wyników z roku 2010 i 2011, N=825.

Jeśli już decydujemy się na zamówienie jedzenia bezpośrednio do domu, to zazwyczaj wybieramy pizzę (89%), zdecydowanie rzadziej kebab (13%), czasem tzw. chińszczyznę, pierogi, kurczak czy obiady domowe.

Rzadziej kupujemy kanapki w pracy

Ciekawe informacje przynoszą wyniki badania na temat tego, w jaki sposób odżywiamy się w miejscu pracy. Okazuje się, że zdecydowana większość z nas decyduje się na zabranie posiłku z domu (kanapki, sałatki). W porównaniu do ubiegłego roku zmalał odsetek osób decydujących się na zakup kanapek od firm cateringowych (z 23% w 2010 roku do 19% w 2011 roku), wzrosła liczba osób jedzących kanapki i sałatki przyniesione z domu. Nie uległ natomiast zmianie odsetek Polaków kupujących dania na ciepło w pracy – na taki sposób odżywiania w trakcie dnia pracy niezmiennie decyduje się 13% aktywnych zawodowo Polaków.

Wykres 4. Czy jedząc w miejscu pracy, szkole, je Pan/i posiłek przyniesiony z domu, czy też kupuje w miejscu pracy, szkole lub od firm cateringowych?. Porównanie wyników z roku 2010  i 2011.

Andrzej Anterszlak,  Kierownik zespołu badań ilościowych Ipsos, komentuje: „Obserwowany spadek aktywności Polaków jeśli chodzi o jedzenie poza domem może mieć związek z mierzonym przez Ipsos poziomem optymizmu konsumenckiego (WOK*), który w latem 2011 był niższy niż latem 2010. Nie zmienia to faktu, że zauważalna cześć naszego społeczeństwa wybiera od czasu do czasu  lub regularnie odżywianie się poza domem. Stwarza to warunki dla branży gastronomicznej do przygotowania ciekawej oferty, która mogłaby mocniej zachęcić nas do korzystania z jej usług.”

Raport Ipsos „Trendy w zwyczajach żywieniowych” to prowadzone od 2006 roku badanie dotyczące zmian w zwyczajach żywieniowych Polaków, ich stosunku do wagi, zdrowia oraz wagi i odżywiania dzieci. Badanie jest realizowane na próbie reprezentatywnej Polaków (825 osób). Ostatni pomiar został przeprowadzony w lipcu 2011 roku.

Więcej informacji: Małgorzata Zajac, malgorzata.zajac@ipsos.pl, 502 437 136