Ipsos patronem merytorycznym Podyplomowych Studiów Reklamy w SGH

01-08-2013

Ipsos objął patronat merytoryczny nad pierwszą edycją Podyplomowych Studiów Reklamy, prowadzonych przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Program studiów obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem kampanii rekla-mowej, od budowania strategii komunikacji dla produktu i marki przez badania konsumenckie, wybór kanałów dotarcia, budowanie strategii mediowej, techniki perswazyjne w reklamie po bada-nia skuteczności reklamy. W programie studiów znalazły się również warsztaty umiejętności twór-czych i komunikacyjnych, przygotowanie prezentacji strategii i kampanii oraz zajęcia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ramach umowy partnerskiej eksperci Ipsos poprowadzą wykłady otwarte dla słuchaczy studiów, jak i wszystkich osób zainteresowanych komunikacją marketingową. Wykłady dotyczyć będą ba-dań jakościowych i ich wykorzystania w budowaniu strategii komunikacji oraz badań reklamy.