Sieć ankieterska

Ipsos dysponuje siecią ankieterów obejmującą całą Polskę. Główne biuro w Warszawie kieruje pracą przedstawicieli terenowych (koordynatorów), średnio o siedmioletnim doświadczeniu, odpowiedzialnych za prowadzenie badań we wszystkich województwach. W każdym tygodniu do dyspozycji Ipsos pozostaje 500 ankieterów mieszkających w lub blisko głównych miast Polski. Ponadto, koordynatorzy dysponują rezerwą około 350 ankieterów, którzy włączani są do pracy przy większych projektach badawczych.

Wysoka efektywność pracy oraz bardzo dobra jakość wywiadów realizowanych przez sieć ankieterską wynika z następujących czynników:

  • wielkość sieci umożliwiająca podejmowanie wszystkich typów badań
  • doświadczenie w różnych typach badań i metod zbierania danych
  • rozbudowany system kontroli gwarantujący wysoką jakość pracy terenowej
  • rzetelność i uczciwość ankieterów
  • możliwość prowadzania badań w dowolnym miejscu w Polsce
  • rozmieszczenie geograficzne sieci umożliwiające redukcję kosztów realizacji.