18-04-2012

Niemal 40 proc. Polaków nie korzysta z usług banków. Są to, wbrew obiegowym opiniom,  często osoby młode, mieszkające w dużych miastach, z wykształceniem co najmniej średnim, aktywne zawodowo, korzystające z Internetu.

Produkty i usługi oferowane przez banki wydają się nam wszechobecne. Zewsząd docierają do nas reklamy zachęcające do założenia konta, lokaty, czy wzięcia kredytu. Wydawałoby się, że z usług banków korzystają niemal wszyscy. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, w połowie 2011 roku około 30 mln konsumentów w UE w wieku powyżej 18 lat nie posiadało konta bankowego*. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos w marcu 2012 roku, w Polsce aż 38 proc. konsumentów w ogóle nie korzysta z produktów czy usług bankowych.


20-05-2011

Jak wynika z międzynarodowego badania przeprowadzonego przez Ipsos Marketing w 24 krajach świata,  spośród wielu składników, które mogą znajdować się z produktach żywnościowych  konsumenci najbardziej cenią sobie witaminy. Wybierane są  one częściej niż białko, sole mineralne, błonnik, kwasy Omega 3 czy przeciwutleniacze.

W badaniu  przeprowadzonym przez Ipsos Marketing konsumenci z 24 krajów otrzymali listę składników korzystnych dla zdrowia, które mogą znajdować się w produktach żywnościowych i napojach i zostali poproszeni o wybranie tych, które ich zdaniem są w diecie najważniejsze. Konsumenci najczęściej wskazywali  na witaminy, podczas gdy białko, sole mineralne, błonnik, kwas Omega 3 czy przeciwutleniacze uplasowały się zdecydowanie niżej. Probiotyki i kwas foliowy uznane zostały za najmniej istotne.


28-04-2010

Według ostatniego badania Ipsos na temat preferencji klientów dotyczących  kanałów komunikacji z dostawcami usług (biurem obsługi klienta) nadal najczęściej wybierane są te tradycyjne: kontakt osobisty, wysyłka listu pocztą oraz rozmowa przez telefon. Zwiastuny zmian niesie tzw. generacja Y, w znacznie większym stopniu  korzystająca z nowoczesnych form kontaktu, takich jak: e-mail, pytanie ze strony www czy livechat - rozmowa on-line.

Najefektywniejsze kanały komunikacji według klientów

Korzystanie z różnych kanałów komunikacji z dostawcami usług  jest w Polsce zjawiskiem powszechnym. 89% konsumentów przynajmniej od czasu do czasu kontaktuje się z biurem obsługi klienta.
Kontakt osobisty jest ważny zarówno dla osób ze starszego, jak i z młodszego pokolenia.
Zdecydowanie rzadziej używane są kanały nowoczesne, takie jak e-mail, zapytanie ze strony www, rozmowa on-line, chociaż cechują się dość wysoka znajomością.


02-03-2010

Według ostatniego badania Ipsos dwie trzecie rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat  daje im, przynajmniej od czasu do czasu pieniądze do samodzielnego dysponowania, średnio jest to 56 złotych miesięcznie. Pomimo światowego kryzysu nasi najmłodsi otrzymują w tym roku  kwotę zbliżoną do otrzymywanej w okresie prosperity gospodarki z pierwszej połowy 2008 roku. Dzieci najczęściej wydają swoje pieniądze na słodycze, napoje, czasopisma oraz karty do telefonów.

Skąd dzieci mają pieniądze?

Dwie trzecie rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat daje im pieniądze przynajmniej od czasu do czasu. Podobna liczba rodziców dawała kieszonkowe w pierwszej połowie 2008 roku. Kieszonkowe dostają nawet najmłodsze dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Najczęściej do portfeli sięgają rodzice młodzieży w wieku 15-18 lat. 


08-12-2009

Na prezenty gwiazdkowe Polacy chcą w tym roku przeznaczyć średnio 249 złotych. Ponad połowa Polaków planuje pokrycie świątecznych wydatków z bieżących dochodów, 14 proc. z oszczędności, zaś 16 proc. nie planuje specjalnych wydatków (badanie było realizowane w listopadzie). 4 proc. osób myśli o wzięciu na ten cel kredytu bądź pożyczeniu.

Z czego pokryjemy świąteczne wydatki?

Pokrycie świątecznych wydatków z bieżących dochodów częściej planują osoby w wieku od 25 do 39 lat oraz osoby z wyższym wykształceniem (70 proc.) Wśród osób nieplanujących specjalnych wydatków więcej jest osób z wykształceniem podstawowym oraz osób bardzo młodych - w wieku od 15 do 19 lat. Jednocześnie osoby z tej grupy wiekowej zdecydowanie najczęściej nie potrafią określić, z jakiego źródła pokryją bożonarodzeniowe wydatki (25 proc.)


04-11-2009

Ipsos uruchamia badanie pt.„Polski konsument OTC”. Celem badania jest analiza zwyczajów i postaw Polaków wobec leków sprzedawanych bez recepty i parafarmaceutyków.

Badanie „Polski konsument OTC” obejmie takie zagadnienia jak: ocena własnego zdrowia i odporności, profilaktyka zdrowotna, najczęściej występujące dolegliwości, samoleczenie, rola lekarza i farmaceuty, źródła wiedzy o lekach bez recepty i parafarmaceutykach, proces wyboru tych produktów, cele zakupu, postawy wobec zdrowia i leków. Ważnym elementem raportu będzie segmentacja opracowana w oparciu o postawy wobec zdrowia i produktów OTC.


31-05-2008

Według badania przeprowadzonego przez instytut badawczy Ipsos, dwie trzecie rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat daje dzieciom, przynajmniej od czasu do czasu, kieszonkowe. Średnio jest to obecnie kwota 55 złotych miesięcznie. Pieniądze te dzieci wydają przede wszystkim na słodycze, jedzenie, napoje, karty do telefonu, kosmetyki i ubrania. Dzieci także wpływają na decyzje zakupowe rodziców

Ile dzieci mają pieniędzy?
Dwie trzecie rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat (69 proc.) daje swoim dzieciom, przynajmniej od czasu do czasu, pieniądze, którymi mogą one same dysponować. Starszym dzieciom, w wieku od 11 do 18 lat, daje pieniądze prawie 90 proc. rodziców.

Odsetek rodziców dających dzieciom, przynajmniej od czasu do czasu, jakieś pieniądze


06-12-2006

Ponad połowa Polaków planuje pokrycie świątecznych wydatków z bieżących dochodów, 8 proc. z oszczędności, zaś 19 proc. nie planuje specjalnych wydatków (badanie było realizowane w listopadzie). Tylko 2 proc. osób myśli o wzięciu na ten cel pożyczki bądź kredytu.

Z czego pokryjemy świąteczne wydatki?


07-09-2005

Dwie trzecie rodziców mających dzieci w wieku 4-18 lat daje swoim pociechom - przynajmniej od czasu do czasu - kieszonkowe. Średnio wynosi ono ok. 50 zł miesięcznie, przy czym najstarsze dzieci (16-18 lat) otrzymują średnio już 76 zł miesięcznie. Pieniądze te wydają przede wszystkim na słodycze, gazety, czasopisma, napoje ale także na opłaty związane z używaniem telefonów komórkowych i zabawki. Dzieci mają również duży wpływ na decyzje zakupowe swoich rodziców.


Skąd dzieci mają pieniądze?


20-06-2005

Jeśli pić kawę, to mieloną, w domu i co najmniej raz dziennie - wynika z sondażu Ipsos.

Trzech na czterech Polaków pija kawę
Niemal trzy czwarte (74%) ankietowanych przez instytut Ipsos Polaków, przynajmniej od czasu do czasu pija kawę. Spośród amatorów tego napoju aż 76% deklaruje przywiązanie do kawy mielonej, podczas gdy kawą rozpuszczalną delektuje się zaledwie co drugi ankietowany (50%). Najmniej popularne w tym zestawieniu są tzw. miksy kawy rozpuszczalnej typu 2w1/3w1 lub cappuccino. Sięga po nie zaledwie 18% badanych.

Jaka kawę pije Pan(i) od czasu do czasu?