Recepcjonistka

 
Wymagania:

•    wykształcenie minimum średnie, preferowani będą studenci zaoczni/wieczorowi,
•    bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego,
•    znajomość pakietu  MS Office,
•    bardzo dobra organizacja pracy,
•    odpowiedzialność i zaangażowanie,
•    łatwość nawiązywania kontaktów,
•    miła aparycja,
•    sumienność, dokładność, punktualność.
 
Oferujemy:
•    współpracę na podstawie umowy zlecenie (20 h tygodniowo),
•    możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku,
•    bardzo dobre warunki współpracy.
 
Osoby spełniające powyższe warunki oraz zainteresowane współpracą z naszą firmą proszone są o przesłanie CV (najlepiej ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres praca@ipsos.com  z dopiskiem Recepcjonistka

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
"Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie przez Ipsos Sp. z o.o. oraz podmioty działające w ramach Ipsos S.A. , mające swoją siedzibę na terytorium UE, w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji na stanowiska w Ipsos Sp. z o.o. lub w spółkach Ipsos S.A. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Ipsos Sp. o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewska 34A oraz że przysługuje mi prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie." (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883)

Oferty nie zawierające podpisanej klauzuli nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.