Ipsos i GFK wprowadzają wspólny pomiar słuchalności radia na Węgrzech

11-03-2010

Ipsos i GfK wprowadziły nowy, wspólny system pomiaru słuchalności radia na Węgrzech. Węgierskie Stowarzyszenie Domów Mediowych (MAKSZ), zrzeszające główne agencje pracujące dla mediów, zadeklarowało wsparcie dla nowego systemu badań.

W ostatnich miesiącach na węgierskim rynku radiowym nastąpiły znaczące zmiany. Decyzją Krajowego Związku Radia i Telewizji dwie stacje radiowe przestały istnieć, na ich miejsce weszli dwaj nowi nadawcy. Te okoliczności miały ogromny wpływ na zachowania słuchaczy, zważywszy na to, że oferta programowa nowych nadawców zmieniała się parokrotnie w ciągu pierwszych dwóch miesięcy ich obecności w eterze.

W odpowiedzi na potrzeby rynkowe, Ipsos i GfK, którzy do tej pory byli niezależnymi dostawcami badań słuchalności radia, wypracowali wspólnie nową koncepcję badawczą, integrującą dwa poprzednie systemy pomiaru słuchalności. Nowy, jednolity standard badań ma być gwarantem stabilności i trafności dostarczanych danych.

Dotychczasową podstawę pomiaru stanowiła metoda dzienniczkowa, w ramach której respondenci przez okres jednego tygodnia zapisywali informacje o tym, których stacji radiowych słuchały w danym czasie. Nowa metoda opierać się będzie na wywiadach telefonicznych (CATI) oraz na ankietach internetowych (CAWI). Jest to sposób zdecydowanie mniej angażujący respondenta w porównaniu do poprzednich metod, co wpływa na jakość i rzetelność danych.

Pomiar opiera się reprezentatywnej, ogólnokrajowej próbie osób w wieku 15 i więcej. Wyniki publikowane są co kwartał dla poszczególnych miesięcy.