„Polski konsument OTC”

04-11-2009

Ipsos uruchamia badanie pt.„Polski konsument OTC”. Celem badania jest analiza zwyczajów i postaw Polaków wobec leków sprzedawanych bez recepty i parafarmaceutyków.

Badanie „Polski konsument OTC” obejmie takie zagadnienia jak: ocena własnego zdrowia i odporności, profilaktyka zdrowotna, najczęściej występujące dolegliwości, samoleczenie, rola lekarza i farmaceuty, źródła wiedzy o lekach bez recepty i parafarmaceutykach, proces wyboru tych produktów, cele zakupu, postawy wobec zdrowia i leków. Ważnym elementem raportu będzie segmentacja opracowana w oparciu o postawy wobec zdrowia i produktów OTC.

Badanie jest syndykatowe: dostępne dla wielu nabywców. Projekt jest skierowany do firm z sektora farmaceutycznego.

Badanie zostanie zrealizowane w styczniu 2010 roku na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie N=800 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzone będą metodą face-to-face z wykorzystaniem techniki CAPI (z użyciem elektronicznego kwestionariusza, przy pomocy laptopa).