Project Manager, Dział badań ilosciowych, marketingowych

Wymagania:

•    minimum 4 lata doświadczenia w pracy w agencji badawczej jako badacz ilościowy  (warunek konieczny);
•    wykształcenie w dziedzinie metod ilościowych, socjologii, psychologii lub pokrewnych;
•    biegła znajomość technik, metodologii badawczych w ramach badań ilościowych;
•    wysoko rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych oraz wyciągania wniosków;
•    doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz pracy zespołowej;
•    bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność;
•    odpowiedzialność, terminowość w realizacji zadań;
•    bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego;
•    znajomość pakietu  MS Office.


Zakres obowiązków:

•    samodzielna realizacja projektów badawczych;
•    przygotowywanie raportów z wnioskami oraz rekomendacjami;
•    prowadzenie prezentacji;
•    współpraca z wewnętrznymi działami firmy;
•    przygotowywanie ofert;
•    nawiązywanie oraz podtrzymywanie relacji z klientami firmy.

Oferujemy:

•      przyjazną atmosferę pracy;
•      dużą samodzielność w działaniu;
•      udział w ciekawych, rozwijających kompetencje projektach.

Osoby spełniające powyższe warunki oraz zainteresowane współpracą z naszą firmą proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres praca@ipsos.com, z dopiskiem PM Quant.

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
"Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie, przez Ipsos Sp. z o.o. oraz podmioty działające w ramach Ipsos S.A , mające swoją siedzibę na terytorium UE, w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji na stanowiska w Ipsos Sp. z o.o. lub w spółkach Ipsos S.A. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Ipsos Sp. o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewska 34A oraz że przysługuje mi prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie." (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).

Oferty nie zawierające podpisanej klauzuli nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.