Polacy najchętniej piją kawę mieloną

20-06-2005

Jeśli pić kawę, to mieloną, w domu i co najmniej raz dziennie - wynika z sondażu Ipsos.

Trzech na czterech Polaków pija kawę
Niemal trzy czwarte (74%) ankietowanych przez instytut Ipsos Polaków, przynajmniej od czasu do czasu pija kawę. Spośród amatorów tego napoju aż 76% deklaruje przywiązanie do kawy mielonej, podczas gdy kawą rozpuszczalną delektuje się zaledwie co drugi ankietowany (50%). Najmniej popularne w tym zestawieniu są tzw. miksy kawy rozpuszczalnej typu 2w1/3w1 lub cappuccino. Sięga po nie zaledwie 18% badanych.

Jaka kawę pije Pan(i) od czasu do czasu?

Podstawa: osoby deklarujące picie kawy (N=747). Odpowiedzi nie sumują się do 100, gdyż respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź

Jeśli pić kawę, to często
Okazuje się, że jeśli już pijemy kawę, to często. Spośród osób deklarujących picie kawy mielonej, aż 82% sięga po nią co najmniej raz dziennie. Do spożywania tego napoju kilka razy w tygodniu przyznaje się co dziesiąty ankietowany (10%), a tylko 5% pije kawę tylko raz w tygodniu. Wśród zwolenników kawy rozpuszczalnej odsetki te wynoszą odpowiednio: 62%, 18% i 10%.

Najmilszą kawiarnią jest dom
Interesujące wyniki przyniosło także pytanie dotyczące miejsca spożywania kawy. Okazuje się, że najchętniej pijemy małą czarną w domu - 69%, a zdecydowanie rzadziej w pracy - 12%. Na tle badanej populacji wyróżnia się pod tym względem grupa pracowników umysłowych. Mimo iż także tutaj kawa jest chętnej pijana w domu, odsetek ten wynosi jedynie 35 %. Niemal jedna trzecia zaś (30%) deklaruje częste picie kawy w pracy.

 

Sondaż przeprowadzono pomiędzy 3 a 8 marca 2005 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1006 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Statystyczny błąd oszacowań dla tej liczebności pozostaje nie większy niż (+/-) 3,2% na poziomie ufności 0,95.