Badanie sondażowe Omnibus


Co to jest?

 • OMNIBUS jest ogólnopolskim badaniem sondażowym prowadzonym przez Ipsos co miesiąc. Obejmuje reprezentatywną próbę ludności Polski liczącą 1000 osób w wieku od 15 lat wzwyż. Służy zarówno do badania rynku jak i badania opinii publicznej.
 • Kwestionariusz wywiadu w sondażu OMNIBUS zawiera bloki pytań zlecone przez różnych klientów, dzięki czemu koszt badania dla pojedynczego zleceniodawcy jest relatywnie niski: płaci się za poszczególne pytania, nie za cały sondaż. OMNIBUS to najtańsze reprezentatywne badanie sondażowe.
 • Pytania do kwestionariusza sondażu OMNIBUS można zamawiać na dwa tygodnie przed jego realizacją. Wyniki dostarczamy w tydzień po zakończeniu wywiadów ankietowych.
 • Uzyskane wyniki standardowo przekazywane są w postaci tablic statystycznych. Na życzenie klienta prowadzimy bardziej szczegółowe analizy danych, również z zastosowaniem zaawansowanych technik statystycznych. Zamówienie może obejmować także raport przedstawiający wyniki analiz i ich interpretację. Na życzenie klienta przekazujemy bazę danych wraz z danymi metryczkowymi.


Reprezentatywność próby

 • W każdym miesiącu badanie OMNIBUS prowadzone jest w 145 miejscowościach/gminach kraju, losowanych z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby mieszkańców. W każdej miejscowości ankieterzy dobierają rozmówców zgodnie ze szczegółową instrukcją zapewniającą ogólnopolską reprezentatywność próby ze względu na płeć, wiek i wykształcenie.


Praca ankieterów i kontrola

 • Wywiady OMNIBUS wykonują wykwalifikowani ankieterzy Ipsos w domu respondenta, jego miejscu pracy lub w przyjaznym miejscu publicznym. Kontrolujemy telefonicznie 20% zrealizowanych wywiadów.
 • Omnibus realizowany jest techniką CAPI (Computer Assited Personal Interwiew) z wykorzystaniem przenośnych komputerów (laptopów) wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie NIPO.Zastosowanie metody CAPI w badaniu omnibusowym umożliwia:
  - poprawę jakości danych
  - automatyczne zbieranie danych
  - szybszą realizację
  - lepszą kontrolę i eliminowanie błędów
  - automatyczną rotację zadawanych pytań/itemów
  - prezentowanie respondentowi materiałów multimedialnych (klipy
  reklamowe, animacje, audio, zdjęcia, grafika)


Możliwe zastosowanie

 • Badanie przekrojowe dużych populacji (np. wszystkich dorosłych konsumentów) w skali całego kraju, regionu lub kilku regionów.
 • Badanie opisowe wybranych grup społecznych lub segmentów rynku.
 • Badanie typu "barometr" pozwalające obserwować wybrane zjawiska w równych odstępach czasu (badanie trendów)
 • Monitorowanie skutków kampanii promocyjnych, reklamowych lub innych, dające możliwość ich modyfikowania w zależności od wyników badania.
 • Badanie pozwalające jednorazowo uchwycić obecność i natężenie określonego zjawiska, spodziewanego efektu itp.