Odpowiedzialność społeczna

Grupa Ipsos, 19 listopada 2008 roku, dołączyła do programu ONZ - United Nations Global Compact, jako pierwsza agencja badawcza na świecie.

The Global Compact to inicjatywa mająca na celu propagowanie prowadzenia biznesu opierającego się na wartościach i zasadach respektujących prawa człowieka i dbałości o środowisko naturalne.
Te wartości i zasady są zgodne m.in. z normami postępowania określonymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wytycznych OECD (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących przeciwdziałania korupcji).

W 2009 Grupa Ipsos zainicjowała globalny program - Taking Responsibility - mający na celu promowanie działalności z zakresu odpowiedzialności społecznej, uwzględniając interesy społeczne i ochronę środowiska.

United Nations Global Compact to inicjatywa ONZ powstała w 2000 roku, obligująca do przestrzegania 10 uniwersalnych zasad w zakresie praw człowieka, standardów pracy, dbałości o środowisko naturalne i przeciwdziałania korupcji.