Oceny sytuacji ekonomicznej kraju - w sierpniu największy spadek w Chinach i w Polsce

20-09-2012

Według międzynarodowego sondażu Global Advisory przeprowadzonego przez Ipsos w 24 krajach świata, w sierpniu b.r. Chiny i Polska odnotowały największy spadek pozytywnych ocen sytuacji ekonomicznej. Spadek ten wyniósł w Chinach 14., a w Polsce 11 punktów procentowych.  Średnio w zeszłym miesiącu we wszystkich badanych krajach oceny sytuacji gospodarczej spadły o 2 punkty proc.

Jeśli zestawić oceny lokalnych gospodarek ujętych w badaniu, to według ostatniego pomiaru Ipsos średnio 38 proc. obywateli pozytywnie oceniało sytuację w swoich krajach. Najwyżej oceniają swój kraj Saudyjczycy, Szwedzi i Niemcy, najniżej Hiszpanie, Węgrzy i Włosi. Polacy – 22 proc. ocen pozytywnych -  plasują się w tym rankingu poniżej światowej średniej, choć wciąż wyżej niż np. Brytyjczycy czy Francuzi.

 

Jak opisał(a)by Pan(i) obecną sytuację ekonomiczną w swoim kraju? Jako bardzo dobrą/raczej dobrą / raczej złą / bardzo złą)
Poniższy wykres pokazuje odsetki zsumowanych odpowiedzi „bardzo dobra” i „raczej dobra”

 

Najbogatsi są najbardziej niezadowoleni

Najlepiej wyrażają się o swoich gospodarkach mieszkańcy krajów grupy BRIC (50 proc. ocen pozytywnych) i Ameryki Północnej (46 proc. - w tym regionie średnią ocen podnosi Kanada). Najgorzej o swoich gospodarkach wypowiadają się najbogatsi: mieszkańcy krajów grupy G8 i Europy: tu odsetek obywateli dobrze oceniających sytuację w swoich krajach wynosi odpowiednio 29 i 27 proc.

 

 

Globalnie stabilizacja

Jeśli prześledzić średnie zmiany w ocenach gospodarek badanych krajów na przestrzeni ostatnich pięciu lat, to widać, że lata 2010-2012 to okres stabilności po wybuchu pesymizmu na przełomie roku 2008-2009.


Jak opisał(a)by Pan(i) obecną sytuację ekonomiczną w swoim kraju? Jako bardzo dobrą/raczej dobrą / raczej złą / bardzo złą)

Poniższy wykres pokazuje odsetki zsumowanych odpowiedzi „bardzo dobra” i „raczej dobra” ;
średnia ocen dla wszystkim państw uczestniczących w badaniu Ipsos.

 

W Polsce pogorszenie ocen w sierpniu

Analiza wskaźnika dla Polski (dane od początku roku do sierpnia br.) pokazuje, że od lutego (kiedy wskaźnik zanotował najniższy poziom) do lipca ocena obecnej sytuacji ekonomicznej kraju wzrastała. W sierpniu nastąpiło załamanie tego trendu. Warto dodać, że wskaźnik oceny sytuacji ekonomicznej jest wrażliwy na wydarzenia społeczno-ekonomiczne dziejące się w danej chwili, szczególnie te szeroko komentowane w mediach. W tym sensie, spadek odsetka respondentów oceniających sytuację ekonomiczną Polski jako przynajmniej dobrą zbiegł się z w czasie, między innymi, z wydarzeniami dotyczącymi Amber Gold.

 

Jak opisał(a)by Pan(i) obecną sytuację ekonomiczną w swoim kraju? Jako bardzo dobrą/raczej dobrą / raczej złą / bardzo złą)
Poniższy wykres pokazuje odsetki zsumowanych odpowiedzi „bardzo dobra” i „raczej dobra” ;
średnia ocen dla Polski.

 

Badanie  Global Advisory  jest realizowane przez Ipsos w 24 krajach świata na reprezentatywnych próbach w wieku 16-64 (18-64 lat w USA i Kanadzie). Cytowane badanie zostało przeprowadzone w dniach 7-21 sierpnia 2012 roku. Badanie prowadzone jest przez internet (Ipsos Online Panel). Cały raport poniżej:

ZałącznikWielkość
G@36 Economic Pulse.pptx1.33 MB