Wywiady z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Badanie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Nasze telefony komórkowe rzadko pozostają poza naszym zasięgiem (w rzeczywistości 4 spośród 5 posiadaczy smartfona używa swojego telefonu w przeciągu 15 minut od przebudzenia), co czyni je idealnym narzędziem do uzyskiwania insightów w czasie rzeczywistym, dotyczących doświadczeń, aktywności lub konsumpcji. Urządzenia mobilne pozwalają nam dotrzeć do uczestników dokładnie w momencie, w którym formułowane są ich opinie.

Przez ponad 10 lat Ipsos prowadził badania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, które ewoluowały od prostych ankiet SMS-owych do ilościowych i jakościowych badań opartych na aplikacjach oraz badań online w przeglądarkach urządzeń mobilnych. 

Niektóre z korzyści badań prowadzonych przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych obejmują:

  • Do respondentów można dotrzeć w określonym momencie, również wtedy, kiedy są w ruchu
  • Uczestnicy udzielają odpowiedzi, przebywając w swoim naturalnym środowisku i nie są zmuszani do przypominania sobie swojego nastawienia i czynności z wcześniejszego okresu
  • Telefon komórkowy stanowi rozpowszechnioną technologię z szerokim dotarciem demograficznym. Jest też dobrym sposobem na dotarcie do rynku młodzieży
  • Mogą być zbierane inne kontekstowe informacje, włączając w to lokalizację GPS, obrazki itd.
  • Ankiety mogą się pojawiać, kiedy respondent wchodzi lub opuszcza dane miejsce
  • Jako że telefony komórkowe są używane regularnie, wysoki odsetek uczestników odpowiada w ciągu pierwszych 10 minut kontaktu


Badanie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w Ipsos

Wykorzystujemy techniki mobilne, aby uzupełnić naszą obecną ofertę. Uznaliśmy je za szczególnie przydatne w dostarczaniu insightów "z danej chwili" i kontekstowych w następujących obszarach:

Punkty styczności z marką: odkrywanie, jak konsumenci wchodzą w interakcje i odpowiadają na działania reklamowe marki, marketing szeptany i inne punkty styczności z marką w "czasie rzeczywistym"

Rozumienie rynku: mierzenie użytkowania i postawy "z danej chwili" bez konieczności polegania na przywoływanych w pamięci wspomnieniach

Testowanie produktu: uzyskiwanie informacji zwrotnej podczas i natychmiast po użyciu; zanim zapach, smak, uczucie, itd. staną się odległym wspomnieniem

Doświadczenie kupującego: towarzyszenie kupującym podczas podejmowania przez nich decyzji zakupowych

Podróż klienta: podążanie szlakiem doświadczenia klienta w czasie, kiedy jest ono zdobywane i rejestrowanie pojawiających się emocji, zanim zostaną zracjonalizowane

Feedback pracowniczy: dostarczenie pracownikom angażującej i łatwej metody wyrażenia swojej opinii.

Konsumpcja mediów: rejestrowanie jak, gdzie i dlaczego ludzie konsumują różne treści medialne


Dowiedz się więcej

Paweł Predko
Operations Director, Ipsos