Wywiady face-to-face

Globalna usługa na lokalnym poziomie.

Ipsos zapewnia wszelkiego rodzaju wysokiej jakości realizację wywiadów face-to-face na lokalnych rynkach całego świata, oferując globalną usługę na lokalnym poziomie.

Większość naszych współpracowników podczas realizacji badań wykorzystuje albo technikę CAPI (wywiady osobiste wspomagane komputerowo), tablety do elektronicznego zbierania danych, albo stosuje obie te techniki.

Przeprowadzanie wywiadów w ten sposób umożliwia nam dostarczanie naszym klientom szybszych spływów, regularną, aktualną informację na temat postępów realizacji oraz najwyższej jakości dane. Pozwala nam to również stosować automatyczne kontrole danych podczas trwania realizacji w celu obserwacji wszelkich anomalii, które możemy natychmiast sprawdzić i – w razie potrzeby – podjąć działania naprawcze.

Wszystkie nasze lokalne zespoły specjalizują się w różnego typu badaniach – in-home, central location, in-street i każdy potencjalny projekt jest oceniany, aby upewnić się, że metodologia i miejsca przeprowadzania wywiadów odpowiadają celom badania.

Najwyższa jakość jest naszym standardem i stosujemy się do tej zasady we wszystkich aspektach realizacji badań. Weryfikacja jest prowadzona w sposób zatwierdzony w każdym kraju – z respondentem nawiązywany jest powtórny kontakt przez telefon, e-mail, pocztę lub face-to-face nie tylko w celu sprawdzenia, czy wywiad został przeprowadzony zgodnie z naszymi rygorystycznymi wymaganiami, ale również, czy nasz wywiad był dla respondenta pozytywnym doświadczeniem.


Dowiedz się więcej

Paweł Predko
Operations Director, Ipsos