Nowy Rok w Polsce i na świecie: nadzieje i noworoczne postanowienia

28-12-2012

Nowy Rok nastraja świat optymistycznie. Aż 80 proc. obywateli w 24 badanych przez Ipsos krajach świata wierzy, że nadchodzący rok będzie lepszy od poprzedniego.  To znacznie więcej niż w zeszłym roku. Lepsze są również niż rok temu oczekiwania co do przyszłości światowej gospodarki w 2013.  Na tle światowej średniej Polacy są nastawieni pesymistycznie.

Według międzynarodowego sondażu zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie agencji Reuters w 24 krajach, nadchodzący rok budzi duże nadzieje i optymizm na świecie. Badanie objęło Francję, Wielką Brytanię,  Belgię, Szwecję, Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Węgry, Polskę, Turcję, Rosję, Arabię, Saudyjską, USA, Kanadę,  Chiny, Indie, Koreę Płd., Japonię, Indonezję, Australię, RPA, Brazylię, Meksyk i Argentynę.

Ogólnie optymizm
Średnio aż 80 proc. osób w krajach objętych badaniem oczekuje, że rok 2013 będzie lepszy od kończącego się właśnie 2012. Największymi optymistami są Indonezyjczycy (96 proc.), Meksykanie (94 proc.), Brazylijczycy (94 proc.), mieszkańcy Indii (91 proc.) i Argentyny (91 proc.). Optymizm na świecie znacząco wzrósł - w analogicznym sondażu w zeszłym roku średni wynik dla badanych krajów był aż o 8 punktów procentowych niższy. Ten ogólnoświatowy wzrost optymizmu w tym roku wiąże się z tegorocznym wzrostem pozytywnych oczekiwań co do nadchodzącego roku w kilku europejskich krajach: na Węgrzech (pozytywne oczekiwania co do przyszłego roku wzrosły tam aż o 24 punkty do 80 proc.), we Włoszech (wzrost o 19 pkt. do 64 proc.), w Szwecji (o 17 pkt. do 72 proc.), w Wielkiej Brytanii (+12 pkt. do 70 proc.) i Turcji (wzrost od 11 pkt. do 78 proc.).

Oczekiwania dot. światowej gospodarki:  sceptyczna Europa
Średnio połowa mieszkańców globu wierzy w to, że nadchodzący rok będzie pozytywny dla światowej gospodarki. Tu jednak wyraźnie sceptyczna jest Europa: Francja (tylko 23 proc. Francuzów uważa,  że rok 2013 będzie dobry dla światowej gospodarki), Belgia (27 proc.), Polska, Włochy (po 29 proc.), Niemcy (30 proc.), Hiszpania (31 proc.). Znacznie większy optymizm panuje w krajach rozwijających się: w Indiach (78 proc. uważa, ze ten rok będzie dobry dla światowej ekonomii), Brazylii (78 proc.), Indonezji (77 proc.), Meksyku (73 proc.).

Negatywne oceny starego roku
Średnio połowa obywateli na świecie ocenia stary rok jako zły dla nich samych i dla ich rodzin. Najbardziej niezadowoleni z kończącego się roku są Węgrzy (aż 74 proc. Węgrów negatywnie ocenia kończący się rok), Hiszpanie (72 proc.), Meksykanie (71 proc.), Koreańczycy z Południa (65 proc.), Argentyńczycy (61 proc.) i i Polacy (60 proc.).

Polski pesymizm
Generalnie rzecz biorąc Polacy na tle pozostałych badanych społeczeństw plasują się w grupie pesymistów: rzadziej sądzą, że nadchodzący rok będzie lepszy od obecnego, częściej niż średnio na świecie twierdzą, że odchodzący rok był dla nich osobiście zły, są bardziej sceptyczni co do perspektyw światowej gospodarki w 2013.

 

Noworoczne postanowienia

Aż 80 proc. mieszkańców badanych przez Ipsos krajów czyni postanowienia noworoczne. Światowy ranking postanowień to: przede wszystkim poprawić swoją sytuację finansową,  a poza tym spędzać więcej czasu z przyjaciółmi i rodziną, poprawić swój stan zdrowia, podróżować. W poszczególnych rejonach świata akcenty są jednak różnie rozłożone, widać dużą różnicę między krajami bogatymi a rozwijającymi się.

Postanowienie nr 1: Sytuacja finansowa
Polacy częściej niż średnio na świecie pragną w nadchodzącym roku  poprawić swoją sytuację finansową. Jest to priorytet dla większości z nas (64 proc.). W tym względzie jesteśmy podobni do mieszkańców Brazylii (75 proc.), Meksyku (74 proc.), Argentyny (73 proc.), RPA (70 proc.), Węgier (68 proc.) i Hiszpanii (67 proc.). Rzadziej o poprawie swojej sytuacji finansowej w roku 2013 myślą mieszkańcy bogatych krajów: Szwedzi (29 proc.), Niemcy (35 proc.), Francuzi (40 proc.), Japończycy (41 proc.), Brytyjczycy (42 proc.).

Postanowienie nr 2: Czas z rodziną i przyjaciółmi
Poświęcać więcej czasu rodzinie i przyjaciołom to plan na nadchodzący rok, który najczęściej jest wymieniany przez Francuzów. We Francji takie postanowienie w tym roku czyni  34 proc. osób, podczas gdy średnia dla badanych krajów wynosi 13 proc. Czas z rodziną i przyjaciółmi jest także częściej priorytetem w Szwecji (26 proc.), Belgii (20 proc.) i Wielkiej Brytanii (20 proc.). Najrzadziej taki cel wymieniany jest w Rosji (tylko 8 proc. wskazań) oraz w RPA, Brazylii i Argentynie (po 11 proc.).

Postanowienie nr 3: Zdrowie
Poprawa stanu zdrowia to w Polsce cel pojawiający się równie często jak średnio w badanych krajach (13 proc. wskazań). Wyraźnie częściej to noworoczne postanowienie pojawia się w Niemczech (23 proc.), USA (21 proc.) i Chinach (20 proc.), najrzadziej zaś w Turcji (4 proc.), Argentynie (6 proc.), Meksyku i Brazylii (po 7 proc.).

Postanowienie nr 4: Podróże
Podróżowanie w 2013 roku w Polsce wymieniane jest rzadziej niż przeciętnie na świecie - (8 proc. wskazań, podczas gdy światowa średnia to 12 proc.). Najczęściej podróże w roku 2013 planują Szwedzi (23 proc.), Australijczycy (21 proc.) i Chińczycy (20 proc.), najrzadziej zaś to noworoczne postanowienie pojawia się w Brazylii, Hiszpanii (po 5 proc.), USA, Meksyku, na Węgrzech i w Argentynie (po 6 proc.).

Badanie Global Advisor jest realizowane przez Ipsos w 24 krajach świata (Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Węgrzech, Indiach, Indonezji, Włoszech, Japonii, Meksyku, Polski, Rosji, Arabii Saudyjskiej, RPA, Korei Płd., Hiszpanii, Szwecji, Turcji i USA), na reprezentatywnych próbach w wieku 16-64 (18-64 lat w USA i Kanadzie). Cytowane badanie zostało przeprowadzone w dniach 2 - 16 października 2012 roku. Badanie przeprowadzone jest przez internet (Ipsos Online Panel).