Nowa struktura Ipsos w Polsce

30-01-2012

Ipsos w Polsce, po połączeniu z Synovate, zbudował nową wewnętrzną strukturę firmy.
Odzwierciedla ona organizację całej Grupy Ipsos. Menedżerowie zarządzający połączoną firmą pochodzą zarówno z jednej, jak i z drugiej spółki

W polskim Ipsos, kierowanym po połączeniu z Synovate przez Kurta Thompsona, powstała nowa struktura firmy. Obecnie Ipsos w Polsce tworzą trzy główne działy: Ipsos Marketing – zajmujący się badaniami wspierającymi wprowadzanie nowych produktów, zarządzanie produktami i budowanie strategii marki, Ipsos ASI – eksperci od badań reklamy oraz Ipsos Loyalty – dział koncentrujący się na badaniach satysfakcji i lojalności klientów. Prócz tego wydzielony został dział specjalizujący się w badaniach dla sektora farmaceutycznego – Ipsos Healthcare.

Ipsos Marketing jest zarządzany przez trzy osoby: Annę Forycką, pełniącą, jak przed połączeniem, funkcję Dyrektora badań ilościowych, a także dwóch Dyrektorów badań jakościowych: Kamilę Janiszek, piastującą tę funkcję także poprzednio oraz Patrycję Szymańską, wcześniej w Synovate Regionalnego Dyrektora ds. badań jakościowych i szkoleń.

Ipsos ASI, dział Ipsos specjalizujący się w badaniach reklamy, dalej kierowany jest przez Mateusza Głowackiego i jego zastępcę Patryka Polkowskiego.

Ipsos Loyalty, wyspecjalizowany w badaniach satysfakcji i lojalności jest z kolei zarządzany przez Marię Spanou, wcześniej Regionalnego Dyrektora ds. badań i kluczowych klientów w Synovate, zaś jej zastępcą został Andrzej Anterszlak, wcześniej Kierownik zespołu badań ilościowych w Ipsos.

Dział Ipsos Healthcare, zajmujący się badaniami dla sektora farmaceutycznego, jest prowadzony przez Rafała Dobrowolskiego, przed połączeniem Dyrektora ds. badań w Synovate.

Steven Vogt, wcześniej Dyrektor Ipsos Loyalty, objął stanowisko Wiceprezesa ds.  relacji z klientami, zaś za rozwój nowego biznesu odpowiada Mariusz Smoliński, wcześniej Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Synovate.