Nowe elastyczne narzędzie do szacowania wielkości sprzedaży

14-10-2009

Ipsos Marketing, część Ipsos specjalizująca się w badaniach innowacji, marek i produktów, wprowadza NOVACTION NextGen,nowatorskie narzędzie badawcze pozwalające oszacować potencjał sprzedaży nowego produktu na dowolnym etapie jego rozwoju. Jest to zupełna nowość na obecnym rynku badawczym.

Dzięki nowemu rozwiązaniu, badania prognozujące sprzedaż przestają być luksusem, na który można sobie pozwolić tylko w przypadku wprowadzania strategicznych innowacji. To bardzo elastyczne narzędzie, które można dostosować do różnych potrzeb, można z niego skorzystać wielokrotnie w ramach rozwoju danej innowacji.

NOVACTION NextGen może być wykorzystany przy realizacji innego projektu badawczego np. przy okazji badania konceptu, produktu, opakowania, reklamy itp. Klient może zdecydować się na prognozę sprzedaży w dowolnym momencie realizacji projektu: przed, w trakcie lub po otrzymaniu wyników.

NOVACTION NextGen można użyć jednorazowo w połączeniu z innym narzędziem Ipsos Marketing np. przy realizacji badania opakowania Pack Evolution by jednocześnie zmierzyć potencjał sprzedażowy produktu. NOVACTION NextGen można wykorzystać wielokrotnie na wybranym etapie rozwoju produktu, gdy doskonalony jest wybrany element mixu marketingowego (produkt, opakowanie, cena i komunikacja) np. przy teście produktu zmieniając jego formułę. NOVACTION NextGen można użyć równieżwielokrotnie na różnych etapach pracy nad produktem, aby uaktualniać szacunki sprzedaży w miarę rozwoju kolejnych elementów mixu.

NOVACTION NextGen jest częścią rozwijanej serii narzędzi badawczych opracowanych przez Ipsos Marketing, której celem jest wspomaganie klientów w budowaniu, utrzymaniu i rozwijaniu marek na wszystkich etapach pracy nad produktem.
Na najbliższym Kongresie Badaczy Rynku i Opinii nowe narzędzie zostanie przedstawione w prezentacji Nowa generacja badań wolumetrii: Wcześniej, Taniej, Elastyczniej.