31-10-2012

Październikowy pomiar Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos pokazał dalsze pogorszenie nastrojów społecznych.

W porównaniu z wrześniem optymizm Polaków, mierzony wskaźnikiem WOK, spadł o kolejne 2,45 pkt, osiągając poziom 72,06 pkt. To najniższy wynik notowany od lat. Tak niski poziom WOK osiągnął ostatnio w marcu 2009 roku.


01-10-2012

Według najnowszego badania Ipsos wrzesień przyniósł kolejne obniżenie Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK). W porównaniu z poprzednim miesiącem spadł on o prawie 5 pkt, osiągając poziom 74,51 pkt -  to najniższy wynik od lutego tego roku. Wskaźnik ten jest wrażliwy na nie tylko na koniunkturę gospodarczą, ale też wyraźnie reaguje na wydarzenia szeroko omawiane w mediach

Zgodnie z wynikami sondażu we wrześniu b.r. 72 proc. Polaków uważało, że sprawy naszego kraju zmierzają w złym kierunku (wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do zeszłego miesiąca). Jednocześnie nieznacznie zmalał odsetek respondentów twierdzących, że sprawy kraju idą w dobrą stronę (w sierpniu deklarowało tak 22 proc. Polaków, podczas gdy we wrześniu 21 proc.).
   


24-09-2012

Z  pomiaru oczekiwań inflacyjnych Ipsos przeprowadzonego we wrześniu wynika, że przekonania co do przyszlego wzrostu cen pozostają na stabilnym poziomie: wrzesień nie przyniósŁ praktycznie zmian w w porównaniu z sierpniem.

Wykres wskaźnika oczekiwań spadku inflacji opisuje stosunek respondentów do wzrostu cen.
Jeśli wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej 100 punktów, oznacza to, że większość osób spodziewa się zahamowania inflacji. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 100 punktów oznacza to, że spodziewany jest wzrost inflacji. 100 punktów oznacza natomiast poziom równowagi, bądź przewagę opinii, że poziom inflacji nie ulegnie zmianie.


20-09-2012

Według międzynarodowego sondażu Global Advisory przeprowadzonego przez Ipsos w 24 krajach świata, w sierpniu b.r. Chiny i Polska odnotowały największy spadek pozytywnych ocen sytuacji ekonomicznej. Spadek ten wyniósł w Chinach 14., a w Polsce 11 punktów procentowych.  Średnio w zeszłym miesiącu we wszystkich badanych krajach oceny sytuacji gospodarczej spadły o 2 punkty proc.

Jeśli zestawić oceny lokalnych gospodarek ujętych w badaniu, to według ostatniego pomiaru Ipsos średnio 38 proc. obywateli pozytywnie oceniało sytuację w swoich krajach. Najwyżej oceniają swój kraj Saudyjczycy, Szwedzi i Niemcy, najniżej Hiszpanie, Węgrzy i Włosi. Polacy – 22 proc. ocen pozytywnych -  plasują się w tym rankingu poniżej światowej średniej, choć wciąż wyżej niż np. Brytyjczycy czy Francuzi.

 


18-09-2012

Tomasz Dulinicz został kierownikiem jednego z zespołów badań ilościowych w Ipsos.
Do zespołu zarządzanego przez Dulinicza dołączyły także Malgorzata Sobieraj i Magdalena Płaźnik.

Tomasz Dulinicz ma ponad 11 lat doświadczenia w badaniach marketingowych. Przez ostatnie 6 lat zarządzał zespołem badawczym w 4P Research Mix. Wcześniej pracował m.in. w Pentor RI, SMG/KRC Millward Brown, przez kilka lat był kierownikiem działu badań domu mediowego OMD (OMD Metrics).


13-09-2012

Agnieszka Bubak została nowym kierownikiem jednego z czterech zespołów badań jakościowych w Ipsos. Zespołem będzie zarządzać wspólnie Agnieszką Zawadzką.


30-08-2012

Z  pomiaru oczekiwań inflacyjnych Ipsos  prowadzonego w sierpniu  wynika, iż w tym miesiącu wzrosła liczba osób przekonanych, że w najbliższym czasie ceny  będą wyższe. Obecnie większość Polaków spodziewa sie wzrostu inflacji.

Wykres wskaźnika oczekiwań spadku inflacji opisuje stosunek respondentów do wzrostu cen.
Jeśli wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej 100 punktów, oznacza to, że większość osób spodziewa się zahamowania inflacji. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 100 punktów oznacza to, że spodziewany jest wzrost inflacji. 100 punktów oznacza natomiast poziom równowagi, bądź przewagę opinii, że poziom inflacji nie ulegnie zmianie.


22-08-2012

Drugi miesiąc z rzędu nastroje i optymizm Polaków spadają. Według najnowszego badania Ipsos sierpień przyniósł dalsze obniżenie Wskaźnika Optymizmu Konsumentów. W stosunku do lipca spadł on o 3,5 pkt, osiągając poziom 79,45 pkt – zbliżony do poziomu obserwowanego przed wakacjami (w maju).

W sierpniowym sondażu 70 proc. Polaków uważało, że sprawy naszego kraju zmierzają w złym kierunku, co stanowi wzrost o 8 punktów procentowych w stosunku do zeszłego miesiąca. Jednocześnie  zmalał odsetek respondentów uważających, że sprawy kraju idą w dobrą stronę (w lipcu deklarowało tak 28 proc. Polaków, podczas gdy w sierpniu 22 proc.).


26-07-2012

Napływające z mediów prognozy dot. spowolnienia gospodarki obniżyły w lipcu nastroje Po-laków. Jednak z badania Ipsos przeprowadzonego w 24 krajach świata wynika, że  poziom optymizmu Polaków dot. sytuacji ekonomicznej kraju jest wciąż większy niż Japończyków, Brytyjczyków, Francuzów czy Amerykanów.

W lipcu wcześniej rosnące nastroje Polaków nieznacznie obniżyły się. Według najnowszego badania Ipsos, Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) spadł w stosunku do czerwca o 4,6 pkt, osiągając niższy niż przed rokiem poziom 82,9 pkt. W lipcowym sondażu 62 proc. Polaków uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w złym kierunku, co stanowi wzrost o niemal 5 punktów procentowych w stosunku do zeszłego miesiąca.


26-07-2012

Z  lipcowego pomiaru oczekiwań inflacyjnych prowadzonego przez Ipsos wynika, iż wzrasta liczba osób przekonanych, że w najbliższym czasie ceny nie będą rosły.
Mamy w chwili obecnej w Polsce tyle samo osób, które uważają że ceny będą rosły, ile tych, które nie spodziewają się ich wzrostu inflacji.

Wykres wskaźnika oczekiwań spadku inflacji opisuje stosunek respondentów do wzrostu cen.
Jeśli wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej 100 punktów, oznacza to, że większość osób spodziewa się zahamowania inflacji. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 100 punktów oznacza to, że spodziewany jest wzrost inflacji. 100 punktów oznacza natomiast poziom równowagi, bądź przewagę opinii, że poziom inflacji nie ulegnie zmianie.