28-05-2013

Majowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował kolejny wzrost.
Ostatnio Wskaźnik był tak wysoko w czerwcu ubiegłego roku.

Poziom Wskaźnika Optymizmu Konsumentów odnotowany przez Ipsos w maju br. plasuje się na wyższym poziomie niż w maju roku ubiegłego (82,66 pkt obecnie – 79.01 pkt w maju 2012).

Poprawa Wskaźnika Optymizmu Konsumentów Ipsos idzie w parze z lepszą oceną koniunk-tury w przemyśle badaną przez GUS.

W maju b.r. poprawie uległy wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów.


Project Manager / Badania Ilościowe

Wymagania:
•    minimum 3 lata doświadczenia w pracy w agencji badawczej jako badacz ilościowy;
•    wykształcenie w dziedzinie metod ilościowych, socjologii, psychologii lub pokrewnych;
•    wysoko rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych oraz wyciągania wniosków;
•    biegła znajomość technik, metodologii badawczych w ramach badań ilościowych;
•    wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz pracy zespołowej;


22-05-2013

Ipsos wraz z Publicis opublikował raport dotyczący recesji w Europie. Celem raportu było opisanie wpływu pięcioletniego już kryzysu na zachowanie konsumentów.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2013 roku przez internet w sześciu krajach: we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i w Polsce.

Badanie dotyczy społecznych nastrojów i oczekiwań, oceny roli firm i instytucji publicznych na sytuację ekonomiczną, opinii na temat mocnych i słabych stron każdego z krajów oraz zachowań samych konsumentów.

Cały raport w wersji angielskiej jest dostępny tutaj:


25-04-2013

Wiosna przyniosła niewielką poprawę nastrojów konsumenckich. Kwietniowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował niewielki wzrost, osiągając poziom 77.35 pkt.

W kwietniu b.r. wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, prócz wskaźnika oceny Klimatu Gospodarczego,  uległy nieznacznej poprawie.

Ocena Klimatu Gospodarczego w stosunku do poprzedniego miesiąca pogorszyła się o 1,29 pkt (uzyskując wynik 59,84 pkt). 

Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych wzrósł o 0,4 pkt (osiągając poziom 63,06 pkt).


Młodszy Specjalista Przetwarzania Danych Marketingowych

Wymagania:
•    wyższe wykształcenie lub ostatni rok studiów,
•    preferowane kierunki - matematyka, informatyka, fizyka, ekonomia,
•    dyspozycyjność 5 dni w tygodniu,
•    dobra znajomość języka angielskiego,
•    bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza programu Excel),
•    dokładność i skrupulatność.

Dodatkowym atutem będzie:


27-03-2013

Wzrost optymistycznych nastrojów obserwowany od stycznia 2013 roku w marcu załamał się nieco. Marcowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował spadek o niemal 5 pkt, osiągając poziom 75 pkt.

W ostatnim pomiarze Optymizmu Konsumenckiego realizowanym przez Ipsos, spadek zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK.

Ocena Klimatu Gospodarczego w stosunku do poprzedniego miesiąca pogorszyła się o 6 pkt (uzy-skując wynik 61 pkt), a Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, spadł o 4 pkt (osiągając poziom 63 pkt).


12-03-2013

Maciej Kruk po sześciu latach pracy w 4P Research Mix wrócił do Ipsos i został kierownikiem jednego z zespołów jakościowych. Zespołem będzie zarządzać wspólnie z Jolantą Michalkiewicz.

Maciej Kruk od 16 lat pracuje w branży badań marketingowych. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, zajmuje się przede wszystkim badaniami potrzeb, eksploracyjnymi, wizerunkowymi, testami komunikacji i produktów. Z wykształcenia jest psychologiem.


22-02-2013

Pierwszy kwartał roku 2013 jest, mimo prognoz, pełen nadziei.  Lutowy pomiar Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos drugi miesiąc z rzędu notuje wzrost. Optymizm Polaków, mierzony wskaźnikiem WOK, wzrósł o prawie 4 pkt. osiągając poziom 80 pkt. Wzrost zaobserwowano we wszystkich składowych Wskaźnika.

Zgodnie z wynikami sondażu Ipsos w lutym br. 21 proc. Polaków uważało, że sprawy kraju zmierzają w dobrym kierunku (jest to wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do zeszłego miesiąca). Zdecydowanie mniej Polaków obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej w najbliższych 12 miesiącach - w grudniu 2012 obawy zgłaszało 48 proc. badanych, w styczniu 2013 - 42 proc. a w lutym 2013 już 37 proc.


13-02-2013

Ipsos Loyalty, część Ipsos specjalizująca się w badaniach satysfakcji i lojalności klienta, wprowadza na rynek polski nową metodę badawczą do wykorzystania przy okazji badań satysfakcji i służącą do mierzenia dynamiki udziału w wydatkach klienta w danej kategorii. Narzędzie wskazuje na te wymiary satysfakcji i lojalności, których poprawienie wpłynie na zwiększenie naszego udziału w wydatkach, a w konsekwencji na rozwój biznesu.

Z badań prowadzonych przez Ipsos we współpracy z kilkoma amerykańskimi uniwersytetami wynika, że wysokie wskaźniki satysfakcji i lojalności klientów sprzyjają wprawdzie stabilności biznesu, ale nie gwarantują jego wzrostu. Okazuje się, że zadowoleni i lojalni klienci wcale nie muszą kupować od nas więcej. Co zatem zrobić, aby biznes się rozwijał, szczególnie w czasach dekoniunktury, kiedy trudno jest przekonać klientów, by zwiększyli wydatki na daną kategorię dóbr czy usług?


Research Manager / Healthcare