06-11-2013

Początek jesieni przyniósł  poprawę nastrojów konsumenckich. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował niewielki wzrost (o 1,52 pkt.) do poziomu 82,75 pkt.

Pomimo niewielkiego tylko wzrostu (miesiąc do miesiąca) Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, analiza rok do roku pokazuje dużą poprawę w nastrojach Polaków. W październiku ubiegłego roku WOK zatrzymał się na poziome 72 pkt. – aż 10 pkt. miej niż obecnie.

Dane Ipsos są zbieżne z informacjami  GUS na temat wskaźnika syntetycznego koniunktury - w październiku był on wyższy zarówno w analizie miesiąc do miesiąca jak i rok do roku.


15-10-2013

We wrześniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował spadek w odniesieniu do po-przedniego miesiąca o 2,56 pkt, uzyskując wynik 81,23 pkt – dość zbliżony do tego sprzed wakacji (w czerwcu WOK wyniósł 81,57 pkt).

Nastroje konsumenckie utrzymują się jednak na wyższym poziomie, niż miało to miejsce we wrześniu ubiegłego roku (WOK we wrześniu 2012 osiągnął poziom 74,51 pkt).
W ostatnim pomiarze Optymizmu Konsumenckiego realizowanym przez Ipsos, spadek zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK.


01-08-2013

Ipsos objął patronat merytoryczny nad pierwszą edycją Podyplomowych Studiów Reklamy, prowadzonych przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Program studiów obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem kampanii rekla-mowej, od budowania strategii komunikacji dla produktu i marki przez badania konsumenckie, wybór kanałów dotarcia, budowanie strategii mediowej, techniki perswazyjne w reklamie po bada-nia skuteczności reklamy. W programie studiów znalazły się również warsztaty umiejętności twór-czych i komunikacyjnych, przygotowanie prezentacji strategii i kampanii oraz zajęcia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu.


31-07-2013

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos w ciągu ostatnich trzech miesięcy utrzymuje się na zbliżonym poziomie, jednak w lipcu zanotował niewielki wzrost (o 1,39 pkt) do poziomu 82,96 pkt – osiągając najwyższy wynik na przestrzeni ostatniego roku

W ostatnim pomiarze wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, prócz Wskaźnika Oczekiwań,  uległy nieznacznej poprawie.
W stosunku do poprzedniego miesiąca poprawiła się ocena Klimatu Gospodarczego, uzyskując wynik 69,58 pkt (wzrost  o 3,10 pkt). 


Qualitative Projects Field Manager

Ipsos is a Global leader in survey-based market research, focused on five areas of specialty advertising, marketing, public opinion, loyalty and media. Our success is driven by curious and passionate professionals who partner together as a global team with operations in over 80 countries. Join us and share our passion for innovation and commitment to servicing our clients to help them better success with their brands, customers in all the markets.

ROLE DESCRIPTION:


03-07-2013


02-07-2013

Raport

Obecny świat zmusza zarówno kobiety, jaki i mężczyzn do przedefiniowania swoich życiowych ról, co często prowadzi do zagubienia i niezrozumień. Wiele zostało już powiedziane i napisane o trudnej sytuacji mężczyzn i o kryzysie męskości. A co z kobietami?


01-07-2013

 Czerwcowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował niewielki spadek. Jest to jednak nadal jeden z najwyższych poziomów wskaźnika obserwowany w tym roku

Poziom Wskaźnika Optymizmu Konsumentów odnotowany przez Ipsos w czerwcu br. plasuje się na nieco niższym poziomie niż w maju (zmiana o -1,09 pkt. ). Rok do roku zmiana jest bardziej istotna (81,57 pkt. obecnie  w stosunku do 87,50 pkt. w czerwcu 2012).

Niewielkie pogorszenie Wskaźnika Optymizmu Konsumentów Ipsos jest zbieżne z danymi GUS - wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej mierzony przez GUS kształtował się w czerwcu na niższym poziomie niż przed miesiącem i przed rokiem.


Kierownik Zespołu Skryptów

Zakres obowiązków:
•    przygotowywanie skryptów do badań elektronicznych w oprogramowaniu Nipo
i (lub) Dimension,
•    przetwarzanie danych ankietowych zebranych metodą wywiadów elektronicznych,
•    zarządzanie zespołem 4-5 specjalistów.

Wymagania:
•    minimum 5 lat doświadczenia w przygotowywaniu skryptów w Nipo,
•    umiejętność zarządzania projektem,


Specjalista ds. sprzedaży i realizacji projektów Field&Tabs pod marką Ipsos OBSERVER

Ipsos jest globalną organizacją badawczą, która obecnie poszukuje specjalisty ds. sprzedaży i realizacji projektów field&tabs. Poprzez swoją globalną sieć jesteśmy w stanie zaoferować:

•    pracę w międzynarodowym środowisku oraz wiele interesujących wyzwań,
•    rozwój zawodowy,
•    dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk w obszarze sprzedaży i realizacji badań,
•    system wynagrodzeń uwzględniający osiągane wyniki,