07-05-2002

Miesięczniki czyta, przynajmniej raz na pół roku, 47 procent Polaków w wieku 15 lat i więcej. Regularnych czytelników miesięczników jest w Polsce 27% i są to częściej kobiety (33 proc.) niż mężczyźni (21 proc), w wieku 15-19 lat (41 proc.) i 20-24 lata (33 proc.) z wykształceniem średnim (35 proc.) i wyższym (58 proc.).

Przynajmniej raz w miesiącu częściej czytają miesięczniki także osoby o lepszej sytuacji materialnej: pracujące zawodowo (34 proc.) i o najwyższych dochodach (41 proc.).
Biorąc pod uwagę standardowy bądź mały format miesięcznika, dodatkowy prezent oraz cenę pisma, 77 procent czytelników za najbardziej istotną uznało niska cenę miesięcznika (analiza conjoint). Jedna piąta czytelników miesięczników za najważniejsze uznała obecność dodatkowego prezentu, a jedynie 3 procent przy wyborze kierowało się formatem pisma.


10-04-2002

Wódkę pije, przynajmniej od czasu do czasu, 2/3 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Zdecydowanie częściej piją ją mężczyźni (74 proc.) niż kobiety (51 proc). Aż 47 proc. kobiet i tylko 25 proc. mężczyzn deklaruje, iż nigdy nie pija wódki.

Po mocny alkohol, przynajmniej raz w miesiącu, sięgają przede wszystkim 40-latkowie (35 proc.) i 30-latkowie (30 proc.), znacznie rzadziej osoby w wieku 15-19 lat (9 proc.) i 60 lat i więcej (13 proc.). Osoby pijące wódkę przynajmniej od czasu do czasu piją najczęściej wódkę czystą, nierozcieńczaną (56 proc.), rzadziej mieszaną w drinkach (39 proc.).

W jaki sposób zazwyczaj pije Pan(i) wódkę?


03-04-2002

3 kwietnia 2002 r.
Polacy są podzieleni, jeśli chodzi o ogólny stosunek do reklamy. Reklama nie przeszkadza 55 proc. Polaków, przeszkadza 43 proc. Częściej reklama przeszkadza mężczyznom (46 proc.), niż kobietom (40 proc.). Co ciekawe, praktycznie nie ma osób, które nie mają opinii na ten temat.

Polacy są podzieleni, jeśli chodzi o ogólny stosunek do reklamy. Reklama nie przeszkadza 55 proc. Polaków, przeszkadza 43 proc. Częściej reklama przeszkadza mężczyznom (46 proc.), niż kobietom (40 proc.). Co ciekawe, praktycznie nie ma osób, które nie mają opinii na ten temat. Istotny jest też fakt, że młodsi Polacy znacznie częściej pozytywnie odnoszą się do reklamy niż starsi. Reklamy nie przeszkadzają aż 71 proc. osób w wieku 15-19 lat, natomiast wśród osób w wieku 50-59 lat odsetek ten spada do 47 proc.


13-02-2002

Z punktu widzenia stylów ubierania się i podejścia do ubrań w ogóle można w Polsce wyodrębnić pięć różnych grup kobiet: "grzeczne uczennice", ubierające się trochę w stylu szkolnego mundurka, "buntowniczki", których ubranie określa ich przynależność do wybranej grupy czy subkultury, kobiety "dojrzałe", które ubierając się próbują pogodzić wymogi miejsca pracy z ograniczeniami domowego budżetu, "tradycjonalistki" zwracające uwagę na jakość przy rozsądnej cenie oraz kobiety "spełnione", które osiągnąwszy sukces mogą pozwolić sobie na luksus.

W badaniu przeprowadzonym w styczniu tego roku Ipsos zbadał postawy kobiet w Polsce wobec sposobów ubierania się. Na podstawie wyników badania wśród kobiet w wieku od 15 roku życia wyróżniono 5 wyraźnych grup, mających odrębny stosunek do noszonej przez siebie odzieży. Każda z tych grup (segmentów) różni się od pozostałych pod względem cech społeczno-demograficznych, cenionych wartości, jak również preferencji co do kolorów i deseni noszonych ubrań.


25-01-2002

Ferie zimowe w pełni. Tymczasem przeważająca większość Polacy tradycyjnie spędza je w domu. Przed feriami tylko 9% Polaków deklarowało zamiar wyjazdu, zaś 87% nie zamierzało nigdzie wyjeżdżać

Większość z nas nie planuje też zimowego wypoczynku dla dzieci. Przed feriami aż 73% rodziców dzieci w wieku od 4 do 16 lat nie planowało wyjazdu dla dzieci. O zimowym wypoczynku dla nich myślało jedynie 14% rodziców. Przy tym większość planowała wyjazd indywidualny (52%), a jedynie 18% zimowiska.

Przeciętny zimowy urlop ma w zamierzeniu trwać 10 dni i kosztować 600 PLN na osobę. Ponad połowa wyjeżdżających spędzi ten czas z najbliższą rodziną.


25-06-2001

Gest przeprosin za Jedwabne traktowany jest przez większość Polaków jako potępienie czynu bez względu na pochodzenie sprawców (26 proc.). Jako gest uspokojenia dla Żydów traktuje przeprosiny co piąta osoba (19 proc.). Dla 16 procent badanych przeprosiny oznaczają uznanie współodpowiedzialności Polaków.

Ponad jedna piąta badanych (23 proc.) nie zajęła w tej sprawie żadnego stanowiska. Osoby te stwierdzają, że temat ten w ogóle ich nie interesuje.


25-01-2001

Ponad połowa najmniejszych przedsiębiorstw, zatrudniających 0-9 pracowników nie posiada żadnego komputera. Brak komputera deklaruje aż 65% firm jednoosobowych. W firmach zatrudniających 10-49 pracowników komputera nie posiada zaledwie 7% spośród nich.

Więcej w raporcie


25-05-2000

Najbardziej przyciągający uwagę, a zatem, przynajmniej teoretycznie, najbardziej skuteczny typ nośników reklamowych to tablice zawieszone na budynkach (51%) oraz bardzo duże, wolnostojące tablice (50%)

Więcej w raporcie


25-05-2000

Spośród cech społeczno-demograficznych, najsilniejszy związek z postawami wobec reklamy mają: wiek badanych oraz liczba dóbr materialnych znajdujących się w ich gospodarstwie domowym.

Więcej w raporcie