Kto w Polsce nie korzysta z usług bankowych

18-04-2012

Niemal 40 proc. Polaków nie korzysta z usług banków. Są to, wbrew obiegowym opiniom,  często osoby młode, mieszkające w dużych miastach, z wykształceniem co najmniej średnim, aktywne zawodowo, korzystające z Internetu.

Produkty i usługi oferowane przez banki wydają się nam wszechobecne. Zewsząd docierają do nas reklamy zachęcające do założenia konta, lokaty, czy wzięcia kredytu. Wydawałoby się, że z usług banków korzystają niemal wszyscy. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, w połowie 2011 roku około 30 mln konsumentów w UE w wieku powyżej 18 lat nie posiadało konta bankowego*. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos w marcu 2012 roku, w Polsce aż 38 proc. konsumentów w ogóle nie korzysta z produktów czy usług bankowych.

Dość dobrze wiadomo, kim są osoby korzystające z usług banków (częściej są to osoby lepiej wykształcone, mieszkające w dużych miastach, lepiej sytuowane finansowo). Zaskakująca jest za to analiza struktury demograficznej tej grupy Polaków, która z usług czy produktów banków w ogóle nie korzysta.

Niekoniecznie najstarsi
Ponad 40 proc. osób w grupie nie korzystającej z usług bankowych to ludzie w wieku 25-59 lat, a więc mieszczący się w przedziale wiekowym, jakim interesuje się wiele instytucji finansowych. Co czwarta osoba nie posiadająca żadnego produktu bankowego nie przekroczyła 25 roku życia. 33 proc. osób deklarujących nie korzystanie z produktów bankowych (choćby konta) to osoby najstarsze, w wieku powyżej 60 lat.

Często z wykształceniem co najmniej średnim, aktywni zawodowo
Wśród osób nie korzystających z banków co trzecia osoba ma wykształcenie przynajmniej średnie (a 8% osób posiada wykształcenie wyższe), a co czwarta jest aktywna zawodowo (głównie zatrudnieni w firmach prywatnych).                               

Niektórzy mieszkają w dużych miastach.
Ciekawa jest też analiza tej grupy konsumentów z punktu widzenia ich miejsca zamieszkania. Okazuje się, że co piąta osoba (19 proc.) jest mieszkańcem dużego miasta, liczącego powyżej 200 tys. mieszkańców, gdzie dostęp do placówek bankowych czy bankomatów jest łatwiejszy niż w mniejszych miejscowościach.

Internauci
Na uwagę zasługuje fakt, że 38 proc. Polaków niekorzystających z banków korzysta (najczęściej codziennie) z Internetu. „Korzystanie z Internetu nie stanowi dla nich bodźca do skorzystania z bankowości internetowej, która w przypadku części banków jest przecież darmowa”, wyjaśnia Andrzej Anterszlak, Associate Director w Ipsos.

*

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/897&format=HTML&aged=1&language=PL&guiLanguage=en

Badanie zostalo przeprowadzone między 9 a 15 marca 2012 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1010 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.