Noworoczne postanowienia: Polska na tle świata

05-01-2011

Według międzynarodowego badania Ipsos postanowienia noworoczne poczyniło w tym roku 82 proc. Polaków. Nasze priorytety na ten rok dotyczą pieniędzy: zarabiać więcej, zmienić pracę, lepiej zarządzać budżetem. Zwraca uwagę fakt, że jesteśmy światowymi rekordzistami pod względem planowanych na ten rok rozwodów.

Chętnie czynimy postanowienia noworoczne -  w międzynarodowym badaniu przeprowadzonym w grudniu 2010 przez Ipsos 82 proc. Polaków zadeklarowało, że poczyniło takie postanowienia na Nowy Rok.

Najczęściej wymieniane postanowienia noworoczne Polaków dotyczą pieniędzy: w  nowym roku chcemy przede wszystkim więcej zarabiać, zmienić pracę, lepiej zarządzać domowym budżetem. Dalsze miejsca na liście naszych priorytetów dotyczą zdrowia i trybu życia: chcemy rzucić palenie, prowadzić zdrowszy tryb życia, więcej ćwiczyć, schudnąć. Więcej działać charytatywnie czy poświęcać więcej czasu praktykom religijnym – takie postanowienia pojawiają się w Polsce najrzadziej.

 

Pieniądze
Statystycznie rzecz ujmując dla Polaków kwestie finansowe są w roku 2011 najważniejsze. W tym względzie jesteśmy podobni do Belgów, Francuzów, Włochów,  Turków, Rosjan, Brazylijczyków, Meksykańczyków, Indonezyjczyków, mieszkańców  RPA.  Na drugim biegunie są Niemcy, u których żaden z pierwszej trójki życiowych priorytetów na rok 2011 nie dotyczy pieniędzy. Zarabianie więcej wyraźnie rzadziej na liście tegorocznych priorytetów pojawia się w USA i Kanadzie.
Polak ma także konkretny pomysł, w jaki sposób więcej zarabiać - poprzez zmianę pracy.  Aż 22 proc. Polaków robiących postanowienia noworoczne zamierza w tym roku zmienić pracę  (jesteśmy w czołówce wraz Rosją i Turcją).

Zdrowie
Zdrowie jest w tym roku dla Polaków mniej ważne od pieniędzy. Jednak wyraźnie też widać, w jaki sposób Polacy rozumieją zdrowy tryb życia – na pierwszym miejscu wśród konkretnych działań jest pozbycie się nałogu tytoniowego, uprawianie sportu i schudnięcie.

Kwestie zdrowia czy kondycji fizycznej znajdują się w pierwszej trójce tegorocznych priorytetów u Węgrów, Niemców, Szwedów,  Brytyjczyków, Chińczyków, Japończyków, Amerykanów, Kanadyjczyków, Australijczyków, mieszkańców Indii.

Zdecydowanie najczęściej myślą o zmianie swojego trybu życia na zdrowszy Węgrzy (aż 31 proc. wskazań) , Chińczycy (29 proc.), Australijczycy (21 proc. wskazań),  oraz Japończycy (20 proc.).
Niemcy i Brytyjczycy chcą w 2011 przede wszystkim uprawiać więcej sportu (21 proc.). Więcej ćwiczyć w roku 2011 zamierzają również Szwedzi (20 proc.), Węgrzy (17 proc.), Hiszpanie (16 proc.) i Południowi Koreańczycy.
Schudnąć chcą zaś przede wszystkim Kanadyjczycy, Amerykanie, Australijczycy i Brytyjczycy

Rodzina
Spędzać więcej czasu z rodziną: to jeden z priorytetów na 2011 w Chinach (21 proc.), Niemczech (17 proc.), Szwecji (15 proc.),  Włoszech (14 proc.), Meksyku (13 proc.), Korei Południowej (13 proc.), Indiach (12 proc.).
Polacy  rzadziej niż światowa średnia czynią takie postanowienie (9 proc).
Aż 6% Polaków zamierza w przyszłym roku założyć rodzinę (pobrać się), zaś 4 proc. wśród swoich postanowień umieszcza także powiększenie rodziny. Jednak zdecydowanie zaskakuje, że aż 4 proc. Polaków robiących noworoczne postanowienia zamierza w 2011 się rozwieść. To najwyższy wskaźnik ze wszystkich badanych krajów: w żadnym innym kraju objętym badaniem nie przekracza on 1 proc.

Przyjaciele
Więcej czasu z przyjaciółmi chcą w 2011 spędzać przede wszystkim Szwedzi (14 proc.), Francuzi (10 proc.) Niemcy (9 proc.), Belgowie, Włosi, Brytyjczycy.
W Polsce takie postanowienie jest wskazywane podobnie jak średnio w świecie - 5 proc. wskazań. Na dole listy postanowienie to pojawia się w Rosji, na Węgrzech, w Indiach.

Religia
Poświęcać więcej czasu praktykom religijnym - takie życzenie pojawia się  wyraźnie częściej w krajach muzułmańskich objętych badaniem: Arabia Saudyjska - 20 proc wskazań, Indonezja – 18 proc.
Polacy bardzo rzadko wymieniają takie postanowienie noworoczne – 1 proc., wskazań, wyraźnie częściej od nas o poświęcaniu większej ilości czasu praktykom religijnym w 2011 mówią np. Włosi (5 proc.) czy Amerykanie (również 5 proc.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Badanie  Global Advisor jest realizowane przez Ipsos w 24 krajach świata (Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Węgrzech, Indiach, Indonezji, Włoszech, Japonii, Meksyku, Polski, Rosji, Arabii Saudyjskiej, RPA, Korei Płd., Hiszpanii, Szwecji, Turcji i USA), na reprezentatywnych próbach w wieku 16-64 (18-64 lat w USA i Kanadzie). Cytowane badanie zostało przeprowadzone w dniach 10-20 grudnia 2010 roku.
Badanie przeprowadzone jest przez internet (Ipsos Online Panel).

 

Pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna tutaj: