Czego obawia się świat, czym martwią się Polacy

01-02-2011

Bezrobocie, opieka zdrowotna oraz bieda i nierówności społeczne to zagadnienia najbardziej niepokojące Polaków. Obawa o stan opieki zdrowotnej w kraju jest przez Polaków wymieniana znacznie częściej niż przeciętnie na świecie. Z kolei wyraźnie rzadziej niż w większości badanych krajów martwimy się przestępczością oraz zagrożeniami dla środowiska naturalnego.

Czego boi się świat?

Międzynarodowe badanie opinii Global Advisor jest realizowane przez internet przez firmę badawczą Ipsos w 24 krajach świata - obejmuje Arabię Saudyjską, Argentynę, Australię, Belgię, Brazylię, Chiny, Francję, Hiszpanię, Indie, Indonezję, Japonię, Kanadę, Koreę Płd., Niemcy, Meksyk, Polskę, Rosję, RPA, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy, USA.

Według badania przeprowadzonego w grudniu i dotyczącego najbardziej niepokojących problemów, bieda i nierówności społeczne to najbardziej niepokojący problem na świecie - wymieniono go wśród najpoważniejszych w 23 na 24 badane kraje (z wyjątkiem USA).

Problem bezrobocia pojawia się na czele listy spraw niepokojących w 22 krajach (prócz Indii i Brazyli). Rosnącej przestępczości bardzo obawiają się mieszkańcy 14  krajów  (Argentyny, Australii, Belgii, Brazylii Francji,  Niemiec,  Wielkiej Brytanii, Indii, Włoch, Meksyku, Rosji, RPA, Hiszpanii i Szwecji).

Z kolei korupcja i skandale finansowe czy polityczne wymieniane są przez obywateli 13 państw: Arabii Saudyjskiej,  Brazylii, Węgier, Indii, Indonezji, Polski, Rosji, RPA, Hiszpanii, Szwecji, USA i  Włoch. Stan opieki zdrowotnej niepokoi w 9 krajach: Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Niemczech. Węgrzech, Polsce, Rosji i USA.

Upadek moralny jest jednym z głównych powodów do niepokoju dla mieszkańców Japonii i  Arabii Saudyjskiej, stan edukacji martwi zaś w Australii, Meksyku i Turcji. Problem podatków jest wymieniany jako poważny przez mieszkańców Belgii, Kanady, Francji i USA, terroryzm w Indiach i Turcji, imigracja zaś niepokoi tylko w Wielkiej Brytanii.
 
Świat: najbardziej niepokojące problemy
Wskaż 3 z niżej przedstawionych obszarów, które budzą największy niepokój w Twoim kraju

Co niepokoi Polaków?

Jak pokazują wyniki badania Ipsos Global Advisor, Polaków najbardziej niepokoją bezrobocie, opieka zdrowotna oraz bieda i nierówności społeczne.
Zaniepokojenie bezrobociem w Polsce wyraźnie rośnie od początku prowadzenia badania, czyli od listopada 2009. Jednocześnie problem bezrobocia jest najważniejszym problemem w niemal wszystkich badanych krajach.

Obawa o stan opieki zdrowotnej w kraju jest również jedną z największych trosk Polaków. Warto zauważyć, że kwestia ta jest wymieniana w Polsce jako poważny problem znacznie częściej niż średnio w świecie.
Trzecim z najbardziej niepokojących problemów jest bieda i nierówności społeczne. Problem ten niepokoi Polaków w takim stopniu,  jak niemal we wszystkich krajach objętych badaniem.

Jednocześnie zwraca uwagę fakt, że wyraźnie rzadziej niż średnio w badanych krajach martwimy się przestępczością. Mniej również niż w innych krajach przejmujemy się zagrożeniami dla środowiska. Wyraźnie większy niepokój w kwestii środowiska wykazują Niemcy, Rosjanie, mieszkańcy Chin, Korei Płd. i Indonezji.

Polska: Najbardziej niepokojące problemy
Wskaż 3 z niżej przedstawionych obszarów, które budzą największy niepokój w Twoim kraju

Badanie  Global Advisor jest realizowane przez Ipsos w 24 krajach świata (Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Węgrzech, Indiach, Indonezji, Włoszech, Japonii, Meksyku, Polski, Rosji, Arabii Saudyjskiej, RPA, Korei Płd., Hiszpanii, Szwecji, Turcji i USA), na reprezentatywnych próbach w wieku 16-64 (18-64 lat w USA i Kanadzie). Cytowane badanie zostało przeprowadzone w dniach 10-20 grudnia 2010 roku. Badanie przeprowadzone jest przez internet (Ipsos Online Panel).

Ipsos to międzynarodowa grupa badawcza obecna w 66 krajach świata. Firma specjalizuje się w badaniach marketingowych, reklamy, opinii w sektorze publicznym i prywatnym i badaniach dla zarządzania relacjami z klientami.

Raport w pełnej wersji dostępny jest poniżej.

Pliki: