Wrześniowy spadek optymizmu konsumentów

15-10-2013

We wrześniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował spadek w odniesieniu do po-przedniego miesiąca o 2,56 pkt, uzyskując wynik 81,23 pkt – dość zbliżony do tego sprzed wakacji (w czerwcu WOK wyniósł 81,57 pkt).

Nastroje konsumenckie utrzymują się jednak na wyższym poziomie, niż miało to miejsce we wrześniu ubiegłego roku (WOK we wrześniu 2012 osiągnął poziom 74,51 pkt).
W ostatnim pomiarze Optymizmu Konsumenckiego realizowanym przez Ipsos, spadek zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK.
W stosunku do poprzedniego miesiąca najbardziej pogorszyła się ocena Klimatu Gospodarczego, bo aż o 4,15 pkt (uzyskując wynik 65,44 pkt), podczas gdy Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, spadł o 3,16 pkt (osiągając poziom 69,51 pkt).

Istotnie więcej Polaków twierdzi, że sprawy Polski zmierzają w złym kierunku: w sierpniu takie obawy sygnalizowało 67 proc. respondentów, natomiast we wrześniu – ponad 72 proc. Wzrósł również odsetek osób twierdzących, że sytuacja gospodarcza w naszym kraju w ciągu ostatniego roku pogorszyła się  (z 44 proc. w sierpniu na 49 proc. we wrześniu). Równocześnie zmniejszyła się wiara, że sytuacja ta poprawi się w ciągu najbliższych miesięcy – ponad co trzeci Polak obawia się jej pogorszenia (36 proc.), podczas gdy w poprawę wierzy 10 proc. naszego społeczeństwa.

Zmalała również Skłonność do Zakupów, choć najmniej w porównaniu do pozostałych wskaźników, uzyskując wynik 91,76 pkt (różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła 1,5 pkt). Istotnie więcej Polaków zauważyło, że ceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy znacznie wzrosły (takiego zdania w sierpniu było 29 proc. Polaków, podczas gdy we wrześniu odsetek ten wyniósł 34 proc.). Ponad połowa Polaków twierdzi, że w obecnej sytuacji warto odkładać pieniądze (63 proc.), jednak tylko 17 proc. zakłada, że w ciągu najbliższego roku uda im się uzbierać jakieś oszczędności.

Wszystkie te opinie, przekładają się również na spadek Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości, który w stosunku do poprzedniego miesiąca spadł o 3,19 pkt , osiągając poziom 87,19 pkt. Co szósty Polak przewiduje pogarszanie się sytuacji materialnej w swoim domu w ciągu najbliższego roku (16 proc.), a niemal połowa społeczeństwa obawia się, że w kraju będzie rosnąć bezrobocie (49 proc.).

Zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 12 – 18 września 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1007 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)