Umiarkowany wzrost optymizmu we wrześniu

29-09-2011

Po sierpniowym niewielkim pogorszeniu nastrojów konsumenckich wrzesień przyniósł ich umiarkowaną poprawę: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wzrósł o 1,4 pkt, osiągając poziom 86,4 pkt. Wzrost ten może nieco zaskakiwać w obliczu medialnych doniesień o nadchodzącym ponownie kryzysie, tym bardziej, że głównym motorem wzrostu są trochę lepsze oceny kondycji gospodarczej naszego kraju. Polacy jednak nie ulegają najwyraźniej panice.

Wskaźnik Klimatu Gospodarczego zanotował wzrost do poziomu 74,6 pkt (+2,2 pkt). Nastąpiło to przede wszystkim za sprawą lepszych ocen zmiany jaka nastąpiła w naszej gospodarce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Spadła liczba osób, które oceniają, że nastąpiło pogorszenie na rzecz tych, którzy uważają, że sytuacja ta się nie zmieniła.

Skłonność do Zakupów natomiast wzrosła minimalnie - tylko o 0,8 pkt i jest na poziomie 94,3 pkt.
Obecnemu wzrostowi optymizmu towarzyszy poprawa oczekiwań inflacyjnych. We wrześniu prawie o 10 punktów procentowych spadł odsetek osób, które uważają, że w ciągu ostatniego roku ceny znacznie wzrosły, a o prawie 5 punktów procentowych zmalał udział osób uważających, że w najbliższych miesiącach ceny będą wzrastać jeszcze szybciej niż obecnie. Może być to związane z obniżkami cen paliwa, które miały miejsce pod koniec wakacji oraz ogólnym wyhamowaniem wzrostu cen towarów i usług.

Innym czynnikiem, który mógł rozbudzić nadzieje części Polaków i wpłynąć na wzrost optymizmu są nadchodzące wybory parlamentarne.

Zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8 a 14 września 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1013 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)