Wrzesień 2010: dalszy spadek optymizmu konsumentów

06-10-2010

We wrześniu spadek Wskaźnika Optymizmu Konsumentów WOK był jeszcze większy niż miesiąc wcześniej.

We wrześniu spadek Wskaźnika Optymizmu Konsumentów WOK był jeszcze większy niż miesiąc wcześniej. Wskaźnik osiągnął wartość 87,2 pkt, co z jednej strony odpowiada najwyższemu wynikowi ubie-głorocznemu, z drugiej natomiast jest to też najniższy wynik osiągnięty w tym roku.

 Obecna zmiana jest spowodowana jednoczesnym, wyraźnym spadkiem dwóch składowych WOK: Wskaźnika Klimatu Gospodarczego (-5,2 pkt.) oraz Wskaźnika Skłonności do Zakupów (-5,5 pkt.).
Ocena Klimatu Gospodarczego jest na poziomie 75,4 pkt., zaś Skłonności do Zakupów osiągnęła 95,1 pkt. Do spadku  przyczyniły się narastające obawy o przyszłość naszego kraju, które mogą być zwią-zane z obserwowanymi ostatnio niepokojami społecznymi takimi jak długo nierozwiązany spór wokół krzyża przed Pałacem Prezydenckim, protestami grup pracowniczych czy zapowiedziami strajków. Więcej Polaków niż miesiąc wcześniej (+3,4 pkt. proc.) uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w złym kierunku, podobny pesymizm dotyczy także przyszłości krajowej gospodarki.

Pogorszyła się również ocena dotychczasowych zmian gospodarczych, które zaszły w ciągu ostatniego roku. Już 41% z nas jest zdania, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy sytuacja gospodarcza uległa pogorszeniu, a tylko 11%, że się poprawiła. Gorzej oce-niamy także swoją sytuację materialną względem sytuacji ubiegłorocznej i mniej liczymy na jej poprawę. Obecnie wierzy w nią tylko 19% Polaków. Większość (52%) uważa, że nie ulegnie ona zmianie.

Jedyną pozytywną zmianą nastrojów konsumenckich są trochę mniejsze obawy o tempo wzrostu cen, niż te obserwowane w ubiegłym miesiącu, co związane było z zapowiedziami podwyżki podatku VAT.

» zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 9 a 16 września 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1015 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)