W styczniu nastroje stabilne, niewielki wzrost skłonności do zakupów

31-01-2012

Nowy rok przyniósł niewielkie zmiany w nastrojach Polaków. Wprawdzie Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos  wzrósł nieco,  nie można jednak mówić o zdecydowanym odwróceniu trendu spadkowego, który rozpoczął się w listopadzie 2011 roku. Wskaźnik w dalszym ciągu utrzymuje się na niskim poziomie 77 pkt (zmiana względem ubiegłego miesiąca wyniosła +1 pkt).

Najmniejszy wzrost zaobserwowano w ocenie Klimatu Gospodarczego (+0,6 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca). Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, wzrósł o 2 pkt (osiągając poziom 65 pkt).

W porównaniu do zeszłego miesiąca wyraźniej wzrosła mierzona przez Ipsos Skłonność do Zakupów (+2 pkt). Eksperci ostrzegają jednak, że kolejny wzrost cen paliw wpłynie na wzrost kosztów transportu, a co za tym idzie – zdrożeje większość produktów. Z drugiej strony, jak wiadomo z danych GUS, mimo że pod koniec 2011 roku średnia pensja po raz pierwszy przekroczyła 4 tys. zł, to jednak można było kupić za nią mniej, niż rok wcześniej. Mocniej odczuwany wzrost cen, przy mniejszym wzroście płac najprawdopodobniej wpłynie na skłonność do wydawania pieniędzy, która znów powoli może zacząć spadać.

Wraz z 1 stycznia weszło w życie dużo zmian, dotyczących m.in.: ustawy refundacyjnej (na mocy której kilkaset leków podrożało) czy rozporządzeń, których zapisy w znaczący sposób utrudnią dostęp do kredytów. Wskaźnik Oczekiwań względem przyszłości mimo wszystko zanotował jednak wzrost w stosunku do zeszłego miesiąca o 2 pkt. W porównaniu do grudnia o 3 pkt. zmalała grupa osób twierdząca, że sytuacja materialna w ich domu w ciągu ostatniego roku pogorszyła się , a o 4 pkt zmniejszyła się grupa przewidująca pogarszanie się ich sytuacji materialnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy (spadek do 19 pkt).

Zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 11 a 18 stycznia 2012 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1010 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)