Lepsze nastroje w styczniu

26-01-2010

Konsumenci rozpoczęli nowy rok 2010 w lepszych nastrojach. Mierzony przez Ipsos wskaźnik WOK wzrósł o 5 pkt. (do 89,4pkt) w porównaniu do grudnia 2009.

Konsumenci myślą bardziej optymistycznie zarówno o sytuacji gospodarczej kraju, jak i o własnych finansach.
Świadczą o tym lepsze oceny klimatu gospodarczego oraz skłonności do zakupów. Niemniej jednak nadal jest wśród nas więcej osób pesymistycznie oceniających sytuację, niż oceniających ją optymistycznie.
Wskaźnik ocen klimatu gospodarczego poprawił się o 5 pkt. do 76,5 pkt. Poprawę nastrojów dotyczących spraw kraju można zaobserwować szczególnie u mieszkańców wielkich miast oraz osób nieaktywnych zawodowo: studentów, uczniów i rencistów.

Polacy lepiej oceniają także własną sytuację materialną: skłonność do zakupów wzrosła o 5 pkt do 98 pkt. Bieżący czas pod względem dokonywania zakupów dóbr trwałego użytku jest wyraźnie lepiej oceniany niż w grudniu. Warto zauważyć, że lepsze oceny dotyczą raczej mieszkańców średnich i małych miast oraz osób w wieku 25 do 50 lat niż mieszkańców wielkich miast. Oznacza to, że poprawa ocen konsumentów w niewielkim stopniu jest powiązana z sezonowymi wyprzedażami odzieży i obuwia, które najsilniej są obecne właśnie w wielkich miastach. Poprawa ocen może mieć bardziej trwały charakter.

Nie zmieniły się natomiast przewidywania Polaków odnośnie bezrobocia w tym roku. Duża część z nas: aż 42% spodziewa się jego wzrostu i jedynie 10% liczy na spadek.

» zobacz wykres

Wskaźnik optymizmu konsumentów WOK może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Podstawą jego obliczania są odpowiedzi na pięć pytań zadawanych w sondażu Ipsos. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8 a 14 stycznia 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1009 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)