Wyraźne pogorszenie nastrojów konsumenckich

31-08-2010

W sierpniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK zanotował największy spadek od ponad roku - o 4,2 pkt., osiągając wartość 92,6 pkt. Jego obecny poziom jest jednak wciąż wyższy, niż najlepszy, ubiegłoroczny wynik z sierpnia 2009 (87,2 pkt).

Zmiana ta jest spowodowana przede wszystkim bardzo wyraźnym spadkiem Wskaźnika Klimatu Gospodarczego (-10,1 pkt.), będącego jedną ze składowych WOK. Obecnie jego wartość wynosi 80,7 pkt. Wraz z zapowiadaną podwyżką podatku VAT wzrosły obawy o przyszłość polskiej gospodarki. Udział osób spodziewających się, że w ciągu najbliższego roku nastąpi pogorszenie sytuacji gospodarczej naszego kraju wzrósł o 7 pkt. procentowych do poziomu 32%.

W związku podwyżką VATu konsumenci obawiają się również szybszego niż dotychczas wzrostu cen. Odsetek osób wyrażających taką obawę wzrósł prawie dwukrotnie z 19% do 37%. Ponadto przeszło 40% Polaków obawia się wzrostu bezrobocia w ciągu najbliższych 12 miesięcy (wzrost o 10 pkt. procentowych). Dla porównania przekonanie o spadku bezrobocia w tym okresie podziela jedynie 11% z nas.

Mimo obaw dotyczących krajowej gospodarki i wzrostu bezrobocia, a także nieco większych obaw o przyszłą sytuację materialną gospodarstw domowych, spodziewany wzrost cen czyni okres przed wprowadzeniem podwyżki VAT bardziej atrakcyjnym, by kupować dobra trwałego użytku. Wskaźnik Skłonności do Zakupów pozostał praktycznie na dotychczasowym poziomie w okolicach punktu równowagi wynoszącego 100 pkt. Oznacza to, że udział pesymistów i optymistów jeśli chodzi o nastawienie do zakupu dóbr trwałego użytku w bieżącym okresie równoważy się. Wśród osób zamierzających dokonać w najbliższym czasie zakupu produktów tego typu obserwujemy mniejsze zainteresowanie kredytem bankowym jako formą finansowania tego zakupu (spadek o 9 pkt. procentowych do poziomu 12%). Natomiast udział osób preferujących raty wzrósł o 15 pkt. procentowych do poziomu 36%.

» zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 6 a 16 sierpnia 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1003 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)