Gorsze nastroje

28-10-2009

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów drugi miesiąc z rzędu ulega pogorszeniu. W październiku WOK spadł o 2 punkty do 83 punktów. Polacy przeważnie pesymistycznie oceniają bieżącą sytuację i perspektywy jej rozwoju. Wciąż wyraźnie lepiej oceniamy własną sytuację w gospodarstwie domowym niż ogólnie sytuację całej gospodarki.

Skłonność do zakupów, opisująca ocenę własnej sytuacji materialnej oraz skłonność do nabycia dóbr trwałych, obniżyła się o 2 punkty w porównaniu z poprzednim miesiącem do 93 punktów. W niektórych grupach zaobserwowano jednak wzrost wskaźnika skłonności do zakupów - szczególnie wśród właścicieli firm i u mieszkańców miast średniej wielkości.

O 2 punkty pogorszyły się również oceny klimatu gospodarczego. Obecnie wskaźnik przyjmuje wartość 68 punktów. Według danych z października, 35% Polaków przewiduje pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju w najbliższej przyszłości, z kolei 14% spodziewa się poprawy, pozostali nie oczekują zmian.

W porównaniu z początkiem roku wyraźnie poprawiły się oczekiwania związane z sytuacją na rynku pracy. W lutym i marcu br. 64% Polaków spodziewało się wzrostu bezrobocia, obecnie 45% ma takie przewidywania. Natomiast jedynie 8%, uważa, że poziom bezrobocia będzie spadał.

Polacy nie obawiają się wzrostu cen, a wręcz przeciwnie dosyć często (23%) oczekują, że inflacja będzie się zmniejszać.

» zobacz wykres

Wskaźnik optymizmu konsumentów WOK może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8 a 15 października 2009 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1007 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)