Marcowy spadek nastrojów

29-03-2010

Po ostatnich wzrostach optymizmu nastroje konsumenckie w marcu nieco się pogorszyły. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK wynosi 90,8 pkt., co oznacza spadek o 2 pkt. w porównaniu do lutego. Jest to jednak wynik aż o 24 pkt. wyższy od wyniku z marca ubiegłego roku (67,2 pkt.), który był najniższym wynikiem dla tego wskaźnika od maja 1992 roku.

Pomimo, iż spadek nie jest znaczny, dotyczy wszystkich wskaźników składowych WOK.
Najsilniej spadły oczekiwania odnośnie zmiany sytuacji gospodarczej kraju i gospodarstwa domowego konsumentów w ciągu najbliższych 12 miesięcy (-4pkt.).

Wyraźny spadek odnotowała także ocena klimatu gospodarczego (-3 pkt.), która wynosi obecnie 81,5 pkt. Na niższe oceny tego wskaźnika silny wpływ mają właśnie pesymistyczne oczekiwania względem przyszłości. Natomiast ocena sytuacji gospodarczej kraju w ciągu ostatniego roku zmieniła się nieznacznie (spadek tylko o 0,5 pkt. względem lutego).
Wśród Polaków coraz częstsze są zwłaszcza obawy o wzrost bezrobocia - aż 43% konsumentów uważa, że wzrośnie ono na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy (wzrost o 6% względem lutego). Jest to powrót do wartości ze stycznia tego roku. Największy wzrost obaw nastąpił w grupach o gorszej sytuacji materialnej i zawodowej - wśród osób o dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym poniżej 50% średniej oraz wśród bezrobotnych.

Gorsze oceny dotyczące sytuacji materialnej konsumentów w ich gospodarstwach domowych, zwłaszcza dotyczące przyszłości, odbiły się również na spadku skłonności do zakupów, co potwierdzają wyniki sprzedaży detalicznej w lutym (źródło: GUS). Może mieć to swoje źródło w większych obawach konsumentów o stan swoich dochodów w związku z postrzeganym ryzykiem utraty miejsc pracy.

» zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 4 a 14 marca 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1008 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)