Wzrost optymizmu Polaków w maju

01-06-2012

Obserwowany od listopada 2011 roku trend spadkowy nastrojów konsumenckich Polaków utrzymuje się, jednak w porównaniu z poprzednim miesiącem w maju nastroje nieco się poprawiły.

Mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów w ciągu ostatniego miesiąca wzrósł  o  4 pkt, osiągając poziom 79 pkt i ustanawiając tym samym najwyższy wynik od początku 2012 roku. Powodem zmiany nastrojów może być oczekiwanie i przygotowania przed Mistrzostwami Europy EURO 2012.

W maju wzrost zanotowały wszystkie składowe wskaźniki WOK. Ocena Klimatu Gospo-darczego w stosunku do poprzedniego miesiąca poprawiła się o 1,7 pkt (uzyskując wynik 62,4 pkt), a Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, wzrósł o 2,4 pkt (osiągając poziom 65,7 pkt). Według sondażu 24 proc. Polaków uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do ubiegłego miesiąca. Zmniejszeniu uległ również odsetek osób obawiających się o naszą gospodarkę i jej stan w perspektywie najbliższych 12 miesięcy (z 42,5 proc. w kwietniu do 40 proc. w maju), natomiast wzrósł odsetek Polaków twierdzących, że bezrobocie będzie spadać (w kwietniu takiego zdania było 7 proc. Polaków, obecnie 10,5 proc.).

Do wyższego wyniku WOK najbardziej przyczynił się jednak wzrost Skłonności do Zakupów - wskaźnik ten osiągnął poziom 89,9 pkt (różnica w porównaniu do kwietnia wyniosła +5,5 pkt). Dodatkowo wzrósł odsetek osób twierdzących, że obecny okres jest dobry na kupowanie przedmiotów trwałego użytku (z 11,7 pkt w kwietniu do 17,1 pkt w maju).

Wszystkie te pozytywne opinie przekładają się także na wzrost Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości - w stosunku do kwietnia, wzrósł on  o 4,8 pkt  (osiągając poziom 85,6 pkt). Zwiększyła się również grupa osób twierdząca, że sytuacja materialna w ich domu w ciągu najbliższego roku polepszy się (w maju odsetek ten wyniósł 19,3 pkt, a różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca +2,3 pkt).

Zobacz wykres


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)