Maj: dalsza poprawa nastrojów konsumenckich

31-05-2011

Według najnowszego badania Ipsos w maju ponownie poprawił się optymizm konsumentów. Po gwałtownym obniżeniu nastrojów w marcu jest to drugi miesiąc poprawy. Mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów osiągnął poziom 83,5 pkt (+4 pkt). Nadal jednak nie powrócił jeszcze do poziomu sprzed marcowego spadku, choć obecnie różnica w stosunku do najwyższego poziomu wskaźnika zanotowanego w tym roku wynosi tylko 3 pkt.

Wzrost o 7 pkt zanotował także Wskaźnik Klimatu Gospodarczego, który obecnie wynosi 70,7 pkt. Wyraźnie więcej osób niż jeszcze miesiąc temu wierzy, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku (wzrost z 18% do 25%). Wciąż jednak 64% Polaków uważa, że sytuacja  będzie się pogarszać. Nadal, choć powoli, rośnie wiara w stabilność sytuacji gospodarczej kraju – nieco więcej osób niż przed miesiącem wierzy, że się ona poprawi lub przynajmniej nie ulegnie pogorszeniu.

W maju zmniejszyły się także obawy przed wzrostem cen i wzrostem bezrobocia. Obecnie 19% osób uważa, że ceny będą rosły wolniej (+5,7%) podczas, gdy udział osób obawiających się, że będą one rosły jeszcze szybciej niż obecnie spadł z 31% do 21%.
Mimo relatywnego spadku obaw o rosnące bezrobocie i wzrostu nadziei na poprawę sytuacji na rynku pracy, oczekiwania w tym zakresie są wciąż dość pesymistyczne - 37% z nas nadal prze-widuje wzrost bezrobocia w ciągu roku, a 44% uważa, że pozostanie ono na tym samym poziomie.

Ponadto, w odpowiedzi na pytanie „Jaki jest Pana(i) zdaniem najważniejszy problem, z którym obecnie mierzy się Polska?” co trzecia osoba wskazała właśnie bezrobocie, podczas gdy w kwietniu odpowiedź tę wskazywał co czwarty badany. Wśród innych problemów wskazywanych obecnie przez Polaków:

 • 20,5% odpowiedzi dotyczyło złej sytuacji materialnej, w tym:
  •  6,1% - wysokie ceny, wysokie koszty życia
  •  5,6% - wzrost cen, inflacja
  • 5,8% - bieda, zła sytuacja materialna, różnice w dochodach
  • 3% - niskie zarobki
 • 12% wskazało na złą sytuację polityczną w tym:
  • 10% - politycy i konflikty polityczne
  • 2% - zły rząd/zły system rządzenia.
 • 5% - zła sytuacja gospodarcza Polski/ kryzys gospodarczy
 • 3,5% - deficyt budżetowy/zła sytuacja w finansach publicznych
 • 2,3% - problemy ze służbą zdrowia/ z dostępnością usług medycznych
 • 1,8% - niskie emerytury/zły system emerytalny

Jak widać, najwięcej osób uważa bezrobocie za najważniejszy problem, przed którym stoi nasz kraj, ale co czwarta osoba wskazuje ogólnie na złą sytuacją materialną – wysokie lub rosnące ceny, niskie zarobki i wysokie koszty życia.

Tak jak w kwietniu, wskaźnik skłonności do zakupów ponownie wzrósł (+ 2,4 pkt) i jest na poziomie 92 pkt. Ma to związek z mniej pesymistycznymi oczekiwaniami Polaków co do własnej przyszłej sytuacji materialnej. Więcej osób oczekuje obecnie, że się ona nie zmieni, jednocześnie ubyło nieco osób oczekujących jej pogorszenia.

Zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 13 a 20 maja 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1002 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

 • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

 • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)