Względna poprawa nastrojów w lutym

28-02-2011

Po czterech miesiącach spadków nastrojów luty przyniósł wreszcie lekką poprawę mierzonego przez  Ipsos Wskaźnika Optymizmu Konsumentów.

Wzrost o 3,1 pkt. w porównaniu do stycznia dał wynik 86,7 pkt., co oznacza, że nastroje zbliżyły się na powrót do poziomu grudniowego. Jest to jednocześnie o 6,4 pkt. gorszy rezultat niż uzyskany przed rokiem - w lutym 2010. Choć ubyło nieco pesymistów, wciąż 61% Polaków uważa, że sprawy kraju zmierzają w złym kierunku. Zdania przeciwnego jest tylko co czwarty z nas.
Za obecną zmianą WOK stoi przede wszystkim pewna poprawa ocen sytuacji gospodarczej. Wskaźnik Klimatu Gospodarczego wzrósł o 7,3 pkt., dzięki czemu odrobił nieco ponad połowę straty z ubiegłego miesiąca i wynosi obecnie 74,8 pkt. Jego obecny poziom można traktować bardziej jako uspokojenie ocen gospodarki po tak dużym spadku, jaki miał miejsce w ubiegłym miesiącu (- 12,6 pkt). Nieco więcej osób, niż przed miesiącem przewiduje poprawę sytuacji gospodarczej naszego kraju w ciągu najbliższego roku. Optymiści stanowią jednak wciąż jedynie 16%, podczas gdy pogorszenie się sytuacji przewiduje 34% z nas. Wciąż brak wyraźnych sygnałów przyszłej poprawy gospodarczej - najwięcej, bo połowa Polaków uważa, że w ciągu najbliższego roku nic się nie zmieni.
Poziom Skłonności do Zakupów ustabilizował się. Po nieznacznym wzroście o 0,3 pkt. wskaźnik ten wynosi obecnie 94,6 pkt. Jednym z pozytywnych czynników jest zmniejszenie obaw przed gwałtownym wzrostem cen (-5 pkt. procentowych) i pojawienie się nadziei, że w przyszłości nie będą one rosły tak silnie jak w styczniu.

Zobacz wykres (gif)

 

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 10 a 16 lutego 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1009 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

 

Poniżej  plik w formacie  ppt z danymi:

ZałącznikWielkość
WOK_2011'02.ppt470 Ko

WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)