Dalsza poprawa nastrojów w lutym

26-02-2010

Luty jest kolejnym miesiącem, w którym następuje poprawa nastrojów konsumentów. Obecna wartość Wskaźnika Optymizmu Konsumentów WOK mierzonego przez Ipsos wynosi 93,1 pkt., co oznacza wzrost o 4 pkt. w porównaniu do stycznia.

Wzrosty obserwowane od kwietnia ubiegłego roku przywróciły WOK do poziomu z końca 2008 roku, po którym nastąpił wielki spadek nastrojów konsumentów związany ze światowym kryzysem. W styczniu 2009 wskaźnik WOK obniżył się o 11 pkt., a dokładnie rok temu, w lutym, aż o 13 pkt. do poziomu 71,4 pkt., co było największym spadkiem w historii pomiarów (od roku 1991).

Motorem obecnej poprawy jest przede wszystkim zwiększenie zaufania do naszej gospodarki: oceny klimatu gospodarczego wzrosły o 8 pkt. do poziomu 84,6 pkt. Coraz więcej Polaków dostrzega pozytywnie zmiany w sytuacji gospodarczej kraju w ciągu ostatniego roku, a także częściej liczy na poprawę sytuacji w przyszłości. Ponadto, w ostatnim miesiącu wyraźnie zmniejszyły się obawy przed wzrostem bezrobocia (spadek z 43 do 37%), co wyraźnie rozmija się z danymi rejestrowanymi przez GUS, z których wynika że styczeń 2010 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych. Jak widać perspektywa konsumenta rządzi się swoimi prawami i opiera się na innych informacjach, niż oficjalne rejestry, które raczej pokazują końcowy efekt procesów związanych ze zwalnianiem pracowników.

Prawie niezmieniona pozostała w lutym skłonność do zakupów, która wyniosła 98,7 pkt, co przy obiektywnym spadku sprzedaży detalicznej świadczy dobrze o kondycji konsumentów. Spadek sprzedaży nie wynikał zatem ze spadku nastrojów, ale mógł być powodowany czynnikami zewnętrznymi, np. pogodą.

» zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 4 a 11 lutego 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1012 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)