Jeszcze stagnacja, czy już powolna odbudowa nadziei

27-11-2009

Zapoczątkowana kilka miesięcy temu poprawa nastrojów ustabilizowała się na poziomie 80-ciu kilku punktów. Patrząc na przebieg WOK-u w tym okresie można dopatrywać się delikatnej tendencji wzrostowej przeplatanej okresami gorszych ocen.

W listopadzie, Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wzrósł o 4 pkt. do poziomu 87 pkt.
Listopadowa poprawa nastrojów ma swoje źródło przede wszystkim w poprawie ocen klimatu gospodarczego – o 7 pkt., a w mniejszym stopniu we wzroście skłonności do zakupów – o 2 pkt. Nastrojom tym towarzyszy jednocześnie mniej obaw co do wzrostu bezrobocia niż w poprzednich miesiącach (obecnie wzrost bezrobocia przewiduje 39% Polaków).
Patrząc na składowe tych ocen można stwierdzić, że poprawa nastrojów wynika z tego, że część konsumentów prognozujących wcześniej pogarszanie się sytuacji gospodarczej (obecnie 31%) teraz zaczęła uważać, że sytuacja ustabilizuje się (49 %).

Konsumentów przyznających, że nie wystarcza im na życie w porównaniu do października jest więcej o 3 pkt. Z drugiej strony więcej jest też osób spodziewających się poprawy sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym - o 4 pkt. procentowe. Co ciekawe, optymistami w podobnym stopniu są osoby stwierdzające, że nie wystarcza im na życie, jak deklarujący zdolność do odkładania pieniędzy. Wygląda na to, że konsumenci, których sytuacja materialna jest przeciętna, nie spodziewają się istotnej jej zmiany w przyszłości, natomiast cierpiący niedostatek materialny, jak i osiągający nadwyżkę finansową z pewną nadzieją spoglądają w przyszłość.

» zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 5 a 12 listopada 2009 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1009 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)