Grudzień: optymizm konsumentów ponownie w dół

21-12-2012

Pod koniec roku optymizm Polaków ponownie osłabł. Grudniowy pomiar Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos, po optymistycznym wzroście w listopadzie, zanotował spadek.

Optymizm Polaków, mierzony wskaźnikiem WOK, spadł o ponad 6  pkt. osiągając poziom 71,95  pkt. To najniższy wynik w tym roku i jeden z najniższych w ponad dwudziestoletniej historii tego pomiaru. 

Zmiana wskaźnika WOK pokrywa się z informacjami GUS na temat produkcji przemysłowej, która w listopadzie spadła o 0,8 proc. rdr. Co więcej analitycy Ministerstwa Gospodarki spodziewają się, że produkcja przemysłowa w grudniu 2012 roku spadnie o dalsze 2,5 proc.

Zgodnie z wynikami sondażu Ipsos w grudniu br. 22 proc. Polaków uważało, że sprawy kraju zmierzają w dobrym kierunku ( jest to spadek  o 2 punkty procentowe w stosunku do zeszłego miesiąca). Coraz więcej Polaków obawia  się pogorszenia sytuacji gospodarczej w najbliższych 12 miesiącach - w listopadzie obawy zgłaszało 38 proc. badanych, podczas gdy w grudniu 48 proc.
   
W grudniowym pomiarze Ipsos spadki zaobserwowano we wszystkich składowych wskaźnika WOK. 
Ocena Klimatu gospodarczego, czyli ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i oczekiwań względem jej zmian, w stosunku do listopada spadła aż o 9,32 pkt. uzyskując wynik 55,23 pkt.

Wskaźnik bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych spadł o 5,65 pkt. (osiągając poziom 60,55 pkt.). Ponad połowa Polaków (55 proc.) jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się (w listopadzie takie opinie wyrażało 49 proc. Polaków).

W grudniowym pomiarze wskaźnik Skłonności do Zakupów zatrzymał się na poziomie 83,10 pkt., co stanowi spadek w porównaniu z listopadem o 4,20 pkt.

Zwiększył się odsetek Polaków negatywnie oceniających zmianę sytuacji materialnej swojego gospodarstwa domowego w porównaniu z tą sprzed 12 miesięcy. W listopadowym pomiarze 34 proc. respondentów uważało, że sytuacja ich gospodarstwa domowego pogorszyła się, podczas gdy w grudniu już 39 proc. deklarowało pogorszenie sytuacji materialnej.

Te nie napawające optymizmem oceny Polaków, przekładają się również na duży spadek Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości – w stosunku do listopada spadł on w grudniu o 6,83 pkt. (osiągając poziom 76,87 pkt.). W porównaniu do zeszłego miesiąca zmniejszyła się grupa osób deklarujących, że aktualnie jest dobry moment na kupowanie dóbr trwałego użytku. W listopadowym m pomiarze uważało tak 15 proc. Polaków, podczas gdy w grudniu odsetek ten spadł do 12 proc. Zmalał też odsetek Polaków deklarujących, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy uda się odłożyć jakieś pieniądze: w listopadowym pomiarze tego zdania było 19% Polaków, podczas gdy w grudniu już tylko 14 proc.

Zobacz wykres


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)