Nadzieje na poprawę sytuacji materialnej

29-12-2009

W grudniu nastroje konsumentów nieco się pogorszyły. W porównaniu z listopadem mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) spadł o 2 pkt. – do 84,8 pkt. Obniżyły się zarówno oceny klimatu gospodarczego, jak i skłonności do zakupów.

Kryzys gospodarczy jest dobrze widoczny w nastrojach Polaków od początku 2009 roku. Od stycznia WOK nie przekracza 90 pkt. Duży wzrost obaw o stan gospodarki oraz własną sytuację materialną zaobserwowano szczególnie w lutym i marcu. Należy jednak zauważyć, że od sierpnia Polacy mają bardziej optymistyczne spojrzenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o własną sytuację materialną jak i skłonność do dokonywania zakupów dóbr trwałych. W tym kontekście grudniowy spadek nastrojów należy opisać raczej jako nieznaczny i wyrażający stabilizację naszych oczekiwań i ocen sytuacji.

Obecnie stosunkowo częściej oczekujemy, że w 2010 roku sytuacja gospodarcza w kraju się pogorszy (32% Polaków mówi o pogorszeniu, a jedynie 13% spodziewa się poprawy). Ponadto aż 42% z nas przewiduje wzrost bezrobocia w przyszłym roku, a tylko 8% ma nadzieje na jego spadek. Największymi pesymistami są osoby starsze, słabo wykształcone oraz rolnicy. Natomiast optymiści to przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem oraz wyższa kadra kierownicza i menedżerska.

W ostatnim roku sytuacja materialna Polaków częściej się pogorszyła (29%), niż poprawiła (9%). Jednak oczekujemy, że w przyszłym roku nasza sytuacja materialna będzie lepsza (19%) lub przynajmniej taka sama jak w obecnym (66%). Jedynie 15% Polaków przewiduje pogorszenie swojej sytuacji materialnej w 2010 roku.

Polacy nie boją się wzrostu cen w roku 2010: 23% z nas spodziewa się, że ceny będą rosły wolniej niż w tym roku lub nawet, że będą spadać, a jedynie 15% przewiduje szybsze niż dotychczas tempo wzrostu cen.

W ostatnim roku sytuacja materialna Polaków częściej pogorszyła się (29%) niż poprawiła (9%). Jednak oczekujemy, że w przyszłym roku nasza sytuacja materialna będzie lepsza (19%) lub przynajmniej taka sama jak w obecnym (66%). Jedynie 15% Polaków przewiduje pogorszenie swojej sytuacji materialnej w 2010 roku.

Polacy nie boją się wzrostu cen w 2010: 23% z nas spodziewa się, że ceny będą rosły wolniej niż w tym roku lub nawet, że będą spadać, i jedynie 15% przewiduje szybsze niż dotychczas tempo wzrostu cen.

» zobacz wykres

Wskaźnik optymizmu konsumentów WOK może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Podstawą jego obliczania są odpowiedzi na pięć pytań zadawanych w sondażu Ipsos. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 3 a 10 grudnia 2009 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1009 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)