Coraz więcej optymistów wśród Polaków

09-07-2012

Spadek nastrojów konsumenckich Polaków obserwowany od końca 2011 roku został w czerwcu przełamany. Według najnowszego badania Ipsos już drugi miesiąc z kolei obserwujemy wzrost Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK).

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ten wzrósł w czerwcu aż o 8,5 pkt, osiągając poziom 87,5 pkt. W ostatnim czasie z rynku nie dochodziły żadne złe wieści, zmiana dotychczasowych nastrojów może mieć też związek z Mistrzostwami Europy EURO 2012, którymi przez czerwiec żyła znaczna część Polaków.

Motorem obecnej poprawy jest przede wszystkim zwiększenie zaufania do naszej gospodarki. W czerwcu wśród składowych WOK najbardziej poprawiła się Ocena Klimatu Gospodarczego, zawierająca ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i oczekiwań względem jej zmian. Tak ro-zumiany wskaźnik wzrósł o 13,9 pkt, do 76,6 pkt. Zdecydowanie poprawił się również wskaźnik ogólnej oceny sytuacji bieżącej - zarówno oceny sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych (Wskaźnik Bieżący wzrósł o 12 pkt, osiągając poziom 77,7 pkt). W chwili obecnej więcej niż co trzeci Polak  uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku (34 proc.), co stanowi wzrost o 10 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego miesiąca. Zmniejszeniu uległ również odsetek osób obawiających się o naszą gospodarkę i jej stan w perspektywie najbliższych 12 miesięcy (z 39,8 proc. w maju – spadek do 33,6 proc. w czerwcu).

Wzrósł też wyraźnie wskaźnik Skłonności do Zakupów  osiągając poziom 94,8 pkt, a różnica w porównaniu do maja wyniosła +4,9 pkt. Mimo że Polacy lepiej oceniają swoją sytuację materialną, tylko nieznacznie wzrósł odsetek osób twierdzących, że obecny okres jest dobry na kupowanie przedmiotów trwałego użytku (z 17,1 proc. w maju – wzrost do 19,9 proc. w czerwcu). Zwiększyła się natomiast grupa osób twierdząca, że w obecnej sytuacji warto odkładać pieniądze (do 66,8 proc., co stanowi wzrost o 5,5 proc. w stosunku do maja) oraz że w ciągu najbliższego roku uda jej się odłożyć jakąś sumę (w czerwcu odsetek ten wyniósł 21 proc, a różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca +4,4 proc).

Pozytywne opinie na temat sytuacji obecnej i przyszłej przekładają się także na wzrost Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości - w stosunku do maja wzrósł on  o 7,1 pkt  (osiągając poziom 92,7 pkt). W ostatnim roku sytuacja materialna Polaków częściej pogorszyła się (28,7 proc.) niż poprawiła (11,8 proc.), jednak oczekujemy, że w przyszłym roku nasza sytuacja materialna będzie lepsza (21,7 proc.) lub przynajmniej taka sama jak w obecnym (53,3 proc.). Jedynie 17,1 proc. Polaków przewiduje pogorszenie swojej sytuacji materialnej.

Zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 11 a 18 czerwca  2012 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1003 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)