Stabilizacja nastrojów w czerwcu

30-06-2011

Czerwiec przyniósł niewielką poprawę w nastrojach konsumentów. Po wcześniejszej długo-trwałej tendencji spadkowej jest to trzeci miesiąc z rzędu, w którym mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK rośnie.

W czerwcu wzrost ten jest niewielki – o ponad 1 punkt, obecny poziom Wskaźnika to 84,8 pkt.  Ponieważ zmiana jest nieznaczna, można powiedzieć, że od dwóch miesięcy optymizm konsumentów w Polsce jest stabilny.

W czerwcu niewielki wzrost zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK. Oceny kli-matu gospodarczego i skłonność do zakupów zyskały niewiele ponad 1 pkt. względem maja. Naj-większe zmiany dotyczą oczekiwań: więcej osób wierzy, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu najbliższego roku będzie stabilna (46 proc. Polaków, wzrost aż o 5 pkt. procentowych). Co trzeci z nas oczekuje jednak, że sytuacja gospodarcza w Polsce się pogorszy.

Poprzednie nagłe załamanie optymizmu konsumentów miało miejsce w marcu, czemu to-warzyszył wyraźny wzrost cen detalicznych. Obecne uspokojenie nastrojów może być związane z zahamowaniem wzrostu cen detalicznych w handlu w ubiegłym miesiącu.

Wciąż za najważniejszy problem, z jakim obecnie mierzy się Polska, uważa się bezrobocie (30 proc. badanych wskazało ten problem jako najważniejszy, zaś ogółem wśród ważnych obecnie problemów wymieniło go 52 proc. Zdaniem 20 proc. Polaków największym problemem w kraju jest zła sytuacji materialna gospodarstw domowych (wśród wszystkich wymienionych ważnych problemów wskazało na ten problem 55 proc. badanych), w tym:  wysokie ceny, wysokie koszty życia, inflacja, różnice w dochodach, niskie zarobki. Część Polaków wskazuje także na złą sytuację polityczną (10 proc.), złą sytuację gospodarczą (10 proc.), problemy z przygotowaniami do Euro (4 proc.).

Zobacz wykres (gif)

 

Mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 9 a 16 czerwca 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1013 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

ZałącznikWielkość
WOK_2011'06.ppt462.5 Ko

WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)