06-11-2013

Początek jesieni przyniósł  poprawę nastrojów konsumenckich. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował niewielki wzrost (o 1,52 pkt.) do poziomu 82,75 pkt.

Pomimo niewielkiego tylko wzrostu (miesiąc do miesiąca) Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, analiza rok do roku pokazuje dużą poprawę w nastrojach Polaków. W październiku ubiegłego roku WOK zatrzymał się na poziome 72 pkt. – aż 10 pkt. miej niż obecnie.

Dane Ipsos są zbieżne z informacjami  GUS na temat wskaźnika syntetycznego koniunktury - w październiku był on wyższy zarówno w analizie miesiąc do miesiąca jak i rok do roku.


15-10-2013

We wrześniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował spadek w odniesieniu do po-przedniego miesiąca o 2,56 pkt, uzyskując wynik 81,23 pkt – dość zbliżony do tego sprzed wakacji (w czerwcu WOK wyniósł 81,57 pkt).

Nastroje konsumenckie utrzymują się jednak na wyższym poziomie, niż miało to miejsce we wrześniu ubiegłego roku (WOK we wrześniu 2012 osiągnął poziom 74,51 pkt).
W ostatnim pomiarze Optymizmu Konsumenckiego realizowanym przez Ipsos, spadek zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK.


31-07-2013

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos w ciągu ostatnich trzech miesięcy utrzymuje się na zbliżonym poziomie, jednak w lipcu zanotował niewielki wzrost (o 1,39 pkt) do poziomu 82,96 pkt – osiągając najwyższy wynik na przestrzeni ostatniego roku

W ostatnim pomiarze wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, prócz Wskaźnika Oczekiwań,  uległy nieznacznej poprawie.
W stosunku do poprzedniego miesiąca poprawiła się ocena Klimatu Gospodarczego, uzyskując wynik 69,58 pkt (wzrost  o 3,10 pkt). 


01-07-2013

 Czerwcowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował niewielki spadek. Jest to jednak nadal jeden z najwyższych poziomów wskaźnika obserwowany w tym roku

Poziom Wskaźnika Optymizmu Konsumentów odnotowany przez Ipsos w czerwcu br. plasuje się na nieco niższym poziomie niż w maju (zmiana o -1,09 pkt. ). Rok do roku zmiana jest bardziej istotna (81,57 pkt. obecnie  w stosunku do 87,50 pkt. w czerwcu 2012).

Niewielkie pogorszenie Wskaźnika Optymizmu Konsumentów Ipsos jest zbieżne z danymi GUS - wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej mierzony przez GUS kształtował się w czerwcu na niższym poziomie niż przed miesiącem i przed rokiem.


28-05-2013

Majowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował kolejny wzrost.
Ostatnio Wskaźnik był tak wysoko w czerwcu ubiegłego roku.

Poziom Wskaźnika Optymizmu Konsumentów odnotowany przez Ipsos w maju br. plasuje się na wyższym poziomie niż w maju roku ubiegłego (82,66 pkt obecnie – 79.01 pkt w maju 2012).

Poprawa Wskaźnika Optymizmu Konsumentów Ipsos idzie w parze z lepszą oceną koniunk-tury w przemyśle badaną przez GUS.

W maju b.r. poprawie uległy wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów.


25-04-2013

Wiosna przyniosła niewielką poprawę nastrojów konsumenckich. Kwietniowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował niewielki wzrost, osiągając poziom 77.35 pkt.

W kwietniu b.r. wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, prócz wskaźnika oceny Klimatu Gospodarczego,  uległy nieznacznej poprawie.

Ocena Klimatu Gospodarczego w stosunku do poprzedniego miesiąca pogorszyła się o 1,29 pkt (uzyskując wynik 59,84 pkt). 

Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych wzrósł o 0,4 pkt (osiągając poziom 63,06 pkt).


27-03-2013

Wzrost optymistycznych nastrojów obserwowany od stycznia 2013 roku w marcu załamał się nieco. Marcowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował spadek o niemal 5 pkt, osiągając poziom 75 pkt.

W ostatnim pomiarze Optymizmu Konsumenckiego realizowanym przez Ipsos, spadek zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK.

Ocena Klimatu Gospodarczego w stosunku do poprzedniego miesiąca pogorszyła się o 6 pkt (uzy-skując wynik 61 pkt), a Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, spadł o 4 pkt (osiągając poziom 63 pkt).


22-02-2013

Pierwszy kwartał roku 2013 jest, mimo prognoz, pełen nadziei.  Lutowy pomiar Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos drugi miesiąc z rzędu notuje wzrost. Optymizm Polaków, mierzony wskaźnikiem WOK, wzrósł o prawie 4 pkt. osiągając poziom 80 pkt. Wzrost zaobserwowano we wszystkich składowych Wskaźnika.

Zgodnie z wynikami sondażu Ipsos w lutym br. 21 proc. Polaków uważało, że sprawy kraju zmierzają w dobrym kierunku (jest to wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do zeszłego miesiąca). Zdecydowanie mniej Polaków obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej w najbliższych 12 miesiącach - w grudniu 2012 obawy zgłaszało 48 proc. badanych, w styczniu 2013 - 42 proc. a w lutym 2013 już 37 proc.


30-01-2013

Rok 2013 Polacy powitali z nadzieją. Styczniowy pomiar Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos, po pesymistycznym spadku w grudniu, zanotował wzrost. Optymizm Polaków, mierzony wskaźnikiem WOK, wzrósł o 4 pkt. osiągając poziom 76 pkt. Wzrost zaobserwowano we wszystkich składowych Wskaźnika.

Zgodnie z wynikami sondażu Ipsos w styczniu br. 20 proc. Polaków uważało, że sprawy kraju zmierzają w dobrym kierunku (jest to spadek o 2 punkty procentowe w stosunku do zeszłego miesiąca). Jednak zdecydowanie mniej Polaków obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej w najbliższych 12 miesiącach - w grudniu obawy zgłaszało 48 proc. badanych, podczas gdy w styczniu już 42 proc.

W styczniowym pomiarze Ipsos wzrost zaobserwowano we wszystkich składowych wskaźnika WOK.


21-12-2012

Pod koniec roku optymizm Polaków ponownie osłabł. Grudniowy pomiar Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos, po optymistycznym wzroście w listopadzie, zanotował spadek.

Optymizm Polaków, mierzony wskaźnikiem WOK, spadł o ponad 6  pkt. osiągając poziom 71,95  pkt. To najniższy wynik w tym roku i jeden z najniższych w ponad dwudziestoletniej historii tego pomiaru. 

Zmiana wskaźnika WOK pokrywa się z informacjami GUS na temat produkcji przemysłowej, która w listopadzie spadła o 0,8 proc. rdr. Co więcej analitycy Ministerstwa Gospodarki spodziewają się, że produkcja przemysłowa w grudniu 2012 roku spadnie o dalsze 2,5 proc.