Nowe narzędzia badawcze wspierające zarządzanie strategiczne markami

08-07-2009

Ipsos Marketing, część Ipsos specjalizująca się w badaniach innowacji, marek i produktów, wprowadza MARKETLandscape i BRANDStretch, ilościowe narzędzia badawcze wspierające zarządzanie markami, wykorzystywane na wczesnym etapie tworzenia innowacji.

MARKETLandscape to narzędzie wspierające zarządzanie strategiczne markami. Pozwala na poszukiwanie nowych kierunków rozwoju marek oraz optymalizację pozycjonowania marek już istniejących na rynku. Z jednej strony dostarcza inspiracji, wskazuje kierunki rozwoju nowych produktów poprzez odkrywanie nisz, oceniając tym samym, czy nowe pomysły mają szansę je wypełnić.
Z drugiej zaś strony umożliwia optymalizację pozycjonowania obecnych marek na tle konkurencji. MARKETLandscape to alternatywa dla tradycyjnych badań typu U&A (badanie użytkowania i postaw). Jego zaletą jest syntetyczne, a zarazem bardzo praktyczne przedstawienie wyników. Klient otrzymuje całościowy, zwięzły obraz rynku widziany oczami konsumentów. Produkty są łączone w podgrupy (klastry), te zaś są szczegółowo przeanalizowane i opisane ze względu na ich wielkość, występujące w nich marki, czynniki wpływające na wybór marek, potrzeby konsumentów i stopień ich zaspokojenia oraz bodźce i bariery zakupu.

BRANDStretch to narzędzie wykorzystywane przy planowanym rozszerzeniu marki. Umożliwia zidentyfikowanie kategorii najbardziej obiecujących dla rozszerzenia, zmierzenie ich potencjału oraz wskazanie tych atrybutów marki, które powinny być szczególnie wzmocnione przy jej rozszerzaniu, uwzględniając przy tym potrzeby konsumentów. BRANDStretch pozwala także ocenić, na ile rozszerzenie marki na nowe kategorie spowoduje zjawisko tzw. "rozmycia" marki pierwotnej.

Narzędzia badawcze MARKETLandscape i BRANDStretch są częścią stale rozwijanej serii narzędzi badawczych opracowanych przez Ipsos Marketing, której celem jest wspomaganie klientów w budowaniu, utrzymaniu i rozwijaniu marek na wszystkich etapach rozwoju produktu.

Ipsos Marketing to wydzielona globalna struktura Ipsos, która specjalizuje się w badaniach wspierających wprowadzanie nowych produktów, zarządzanie produktami i markami. Korzysta z zaawansowanych narzędzi badawczych służących do badania rynku i konsumentów, generowania nowych pomysłów, rozwoju konceptów, rozwoju i optymalizacja miksu marketingowego, szacowania wolumenu sprzedaży przed wprowadzeniem na rynek, zarządzania marką i repozycjonowania. Ipsos Marketing prowadzi także badania konsumenta w miejscu sprzedaży, badania satysfakcji konsumentów i badania typu Mystery Shopper.