13-05-2010

Według ostatniego badania Ipsos, internet - wbrew obiegowym opiniom - nie  wpływa negatywnie na korzystanie z innych typów mediów: z prasy drukowanej i radia. Przeciwnie, osoby częściej korzystające z internetu częściej czytują też codzienną prasę, czasopisma, a także słuchają radia.

Ipsos przeprowadził w marcu br. badanie dotyczące korzystania z poszczególnych mediów. Jednym z celów badania było przeanalizowanie współużytkowania mediów w poszczególnych grupach społecznych oraz sprawdzenie, czy rzeczywiście rosnące korzystanie z internetu wpływa na konsumpcję innych mediów, a jeśli tak, to jakich.

Przede wszystkim współużytkowanie mediów zależy od tego, o jakie media pytamy i  jakie grupy bierzemy pod uwagę.


11-03-2010

Ipsos i GfK wprowadziły nowy, wspólny system pomiaru słuchalności radia na Węgrzech. Węgierskie Stowarzyszenie Domów Mediowych (MAKSZ), zrzeszające główne agencje pracujące dla mediów, zadeklarowało wsparcie dla nowego systemu badań.

W ostatnich miesiącach na węgierskim rynku radiowym nastąpiły znaczące zmiany. Decyzją Krajowego Związku Radia i Telewizji dwie stacje radiowe przestały istnieć, na ich miejsce weszli dwaj nowi nadawcy. Te okoliczności miały ogromny wpływ na zachowania słuchaczy, zważywszy na to, że oferta programowa nowych nadawców zmieniała się parokrotnie w ciągu pierwszych dwóch miesięcy ich obecności w eterze.


01-02-2010

W ciągu ostatniej dekady obserwowaliśmy nasilające się zjawisko zmieniania kanałów telewizyjnych w trakcie trwania bloku reklamowego ( tzw. zapping). W ostatnich latach trend ten ustabilizował się i utrzymuje na podobnym poziomie. Według badania Ipsos 43% Polaków w wieku 15 lat i więcej przyznaje, że gdy tylko w telewizji pojawia się blok reklamowy, zazwyczaj sprawdza, co jest w tym czasie emitowane na innych kanałach.

Odsetek osób deklarujących zmienianie kanału podczas trwania bloku reklamowego wzrósł na przestrzeni ostatnich 14 lat o 26%, jednak  w ciągu ostatnich 6 lat nie ulega znaczącym zmianom i pozostaje na podobnym poziomie. Częściej w trakcie reklam kanały zmieniają mężczyźni (51%), - wśród kobiet odsetek ten wynosi 36% - wśród osób pracujących zawodowo 49% , uczniów i studentów 52%  oraz wśród młodych ludzi od 15 do 29 lat na poziomie blisko 50%.


01-10-2008

Telemarketing to stosunkowo rzadko stosowana forma promocji i sprzedaży produktów: polscy konsumenci znacznie częściej stykają się z reklamą telewizyjną, radiową, prasową czy zewnętrzną. Połowa Polaków uważa, że telemarketing to zbyt natarczywa forma reklamy, choć znaczny odsetek konsumentów docenia wygodę kontaktów z telefonicznymi biurami obsługi.

Przede wszystkim Internet i telewizja


05-05-2005

W ciągu ostatniej dekady obserwujemy nasilające się zjawisko zmieniania kanałów w trakcie trwania bloku reklamowego. Według badania Ipsos z kwietnia br. nadal blisko połowa (47%) Polaków w wieku 15 lat i więcej przyznaje, że gdy tylko w telewizji pojawia się blok reklamowy, zazwyczaj sprawdza, co jest w tym czasie emitowane na innych kanałach.

Odsetek osób deklarujących zmienianie kanału podczas trwania bloku reklamowego jest - według ostatniego badania - wyższy o 10% w stosunku do roku 2000 roku i aż o 30% wyższy w porównaniu z rokiem 1995. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż odsetek ten nie zmienił się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nadal częściej w trakcie reklam kanały zmieniają mężczyźni (52%), - u kobiet odsetek ten wynosi 42% - osoby z wyższym wykształceniem (53%) oraz młodzi ludzie w wieku od 15 do 20 lat (58%).


05-03-2004

W ciągu ostatniej dekady obserwujemy nasilające się zjawisko zappingu, czyli zmieniania kanałów w trakcie trwania bloku reklamowego. Według badania Ipsos-ASI z lutego br. już blisko połowa (47%) Polaków w wieku w wieku 15 lat i więcej przyznaje, że gdy tylko w telewizji pojawia się blok reklamowy, zazwyczaj sprawdza, co jest w tym czasie emitowane na innych kanałach.

Odsetek osób deklarujących zmienianie kanału podczas trwania bloku reklamowego jest, według ostatniego badania wyższy o 10% w stosunku do roku 2000 roku i aż o 30% wyższy w porównaniu z rokiem 1995. Częściej w trakcie reklam kanały zmieniają mężczyźni (55%), (u kobiet odsetek ten wynosi 39 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (63%) oraz młodzi ludzie w wieku od 20 do 24 lat (63%).

Co Pan(i) zazwyczaj robi, gdy w telewizji pojawia się blok reklam?


17-11-2003

Jak ludzie definiują społecznie odpowiedzialne zachowania firm? Czego oczekują od przedsiębiorstw w zakresie społecznie odpowiedzialnych zachowań? Wyniki badania zrealizowanego przez Ipsos Polska i przeprowadzonego dzięki wsparciu Philip Morris International i we współpracy z Fundacją Komunikacji Społecznej.

  1. Jak ludzie definiują społecznie odpowiedzialne zachowania firm?
  2. Czego oczekują od przedsiębiorstw w zakresie społecznie odpowiedzialnych zachowań (i które aspekty są najważniejsze)?
  3. W jakim stopniu - zdaniem respondentów - firmy spełniają obecnie te oczekiwania?
  4. Jakie działania należy - zdaniem respondentów - podjąć w zakresie informowania o społecznie odpowiedzialnych zachowaniach przedsiębiorstw?

01-10-2003

Wg wrześniowego badania Ipsos dla tygodnika "Polityka" dobry prezenter powinien mieć przede wszystkim doskonałą dykcję i piękny głos, dobrze się prezentować i być elegancki. Najlepszy dla prezentera jest wiek pomiędzy 30 a 40 rokiem życia, zaś jego płeć raczej nie ma znaczenia. Najpopularniejsi prezenterzy telewizyjni w Polsce to: Kamil Durczok, Tomasz Lis i Maciej Orłoś

Najbardziej pożądane cechy prezentera informacji

Zdaniem respondentów prezentera telewizyjnego powinna wyróżniać przede wszystkim doskonała dykcja i piękny głos (62 proc.) oraz dobra prezencja i elegancja (55 proc.). 34 proc. wskazywało na wiarygodność, 30 proc. na wdzięk osobisty i uśmiech.

Cechy dobrego prezentera informacji


04-07-2003

37 proc. Polaków uważa, że reklama alkoholu powinna być zakazana, przyczym odsetek zdecydowanych przeciwników reklamy alkoholu nieco spadł wciągu ostatnich dwóch lat. Nowe przepisy dotyczące reklamy piwa majątyle samo zwolenników co i przeciwników.

Reklama alkoholu

Reklama alkoholu powinna być zakazana w opinii 37% Polaków w wieku 15 i więcej lat (dwa lata temu uważało tak 43% respondentów). 12% podziela opinię, że powinna być zakazana, ale tylko w niektórych mediach. Dla 28% reklama alkoholu jest dopuszczalna, o ile nie wykorzystuje skojarzeń z dziećmi i młodzieżą. Dla 23% alkohol to taki sam produkt jak inne, dlatego też nie widzą oni powodów, aby nie mógł być reklamowany.


02-12-2002

Jedna trzecia Polaków lubi brać udział w różnego rodzaju konkursach i loteriach. Grupę największych zwolenników konkursów i gier stanowią uczniowie szkół średnich i studenci do 24 roku życia.

Jedna trzecia Polaków lubi brać udział w różnego rodzaju konkursach i loteriach. Grupę największych zwolenników konkursów i gier stanowią uczniowie szkół średnich i studenci do 24 roku życia.

Najpopularniejsza wśród Polaków jest loteria z nagrodami pieniężnymi - lubi ją 64 proc. Polaków nie mających negatywnego stosunku do loterii i konkursów. W ciągu ostatniego roku w tego typu loterii brało 19 proc. Polaków powyżej 15 roku życia.