Kontrola jakości

Kontrola jakości badań jest realizowana przez niezależny Dział Kontroli

  • Wszystkie ankiety kontrolowane są pod względem zgodności z założeniami próby, kompletności zebranych danych oraz spójności odpowiedzi
  • Co najmniej 10% zrealizowanej próby kontrolowane jest poprzez powtórny kontakt z respondentem: wywiad telefoniczny lub wizytę osobistą kontrolera.
  • w zależności od potrzeb stosujemy również inne formy kontroli, np.: kontrolę pocztową, indywidualną merytoryczną analizę kwestionariuszy, itp.

Na życzenie Klienta Dział Kontroli Jakości przygotowuje raporty pokontrolne z badań.

Nierzetelni ankieterzy są bezwarunkowo usuwani z sieci.

 

Certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów

Ipsos posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, wydany w 2014 roku przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku, stwierdzający zgodność procedur realizacji badań i ich kontroli z kodeksem ESOMAR-u oraz z normami jakości pracy dla branży badań marketingowych.

Certyfikat PKJPA na rok 2014 został przyznany Ipsos we wszystkich wnioskowanych kategoriach:

  • Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych/ audytoryjnych - PAPI,
  • Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym - CAPI,
  • Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym - CATI,
  • Badania, w których materiał przygotowywany jest samodzielnie przez badane osob,
  • Badania jakościowe
  • Mystery Shopping
  • Badania CAWI